Hur vet man om man är i klimakteriet?

Hur vet man om man är i klimakteriet?

Gynekolog Hilde Löfqvist berättar i den här videon om symtom som tyder på att man är i klimakteriet och vad hon som läkare gör när hon undersöker om en kvinna är i klimakteriet. – Till en början kan mensen komma oftare, för att därefter komma mer sällan. – Exempel på klimakteriesymptom och klimakteriebesvär är svettningar, vallningar, torra slemhinnor eller urinvägsinfektioner – Ibland kan laboratorieprover med mätningar av olika hormoner vara värdefulla för att få en bra bedömning

00:00

Ett av de första tecken på att klimakteriet har börjat är att mänsen blir oregelbunden.

00:10

Till en början kan mänsen komma oftare, för att därefter komma mer sällan.

00:15

Som gynekolog förhör jag mig om regelbundenheten i kvinnans mänscykler.

00:21

Jag räknar även in åldern och om hon har några symptom och besvär,

00:26

till exempel svettningar, vallningar, torra slemhinnor eller urinväxinfektioner.

00:32

Jag frågar henne framför allt hur hon mår.

00:36

Jag behöver sedan göra en klinisk gynekologisk undersökning

00:41

för att kunna bedöma hennes blödningar och utesluta sjukdomar i underlivet.

00:46

Ibland kan också laboratorieprover med mätningar av olika hormoner vara värdefulla

00:53

för att få en bra bedömning om det är klimakteriet eller annat som ger dessa symptom.

00:59

Det viktigaste är att du som har besvär söker hjälp om du tror att du kan vara i klimakteriet.

01:08

Det finns bra hjälp att få.

Kommer härnäst