Monika Björn: – Därför kallar jag mig för klimakterieaktivist

Monika Björn: – Därför kallar jag mig för klimakterieaktivist

Träningsprofilen Monika Björn har gjort det tills sitt kall att utbilda allmänheten och i synnerhet kvinnor om klimakteriet. I den här videon får du veta vad hon själv önskade att hon visste innan hon hamnade i klimakteriet och vilka förbättringar som hon hoppas få se i framtiden inom bland annat klimakterievården. Och så får vi veta varför hon kallar sig för klimakterieaktivist!

00:00

Jag önskar att jag visste allt om klimakteriet innan jag hamnade där själv.

00:06

För jag är helt övertygad om att hade jag vetat det som jag vet idag

00:10

så hade jag kunnat ta mig an min klimakterieresa på ett helt annat sätt.

00:15

Med ett större lugn, med en större förståelse, med en ökad snällhet emot mig själv

00:21

och också mycket mer tålamod än vad jag hade när jag var där

00:26

och inte hade en aning om vad som höll på att hända.

00:34

Jag tycker att det mest akuta när det gäller klimakterievården i Sverige idag

00:38

det är att höja kunskapsnivån inom sjukvården.

00:42

Det är att verkligen se till att redan på läkarutbildningen

00:45

att det finns obligatorisk undervisningstid där man faktiskt lär sig om klimakteriet

00:53

vad som händer när man är där, de vanligaste symtomen och också hur man behandlar det.

00:58

Det är kunskap som saknas på läkarprogrammet idag.

01:02

Dessvärre tittar vi på specialistläkarprogrammet, alltså de som läser till att bli gynekologer

01:07

lär sig inte om olika doseringsformer och olika behandlingsformer

01:11

när det kommer till hormonell behandling.

01:13

Det innebär att när vi väl söker hjälp så är det inte ens säkert att vi får den hjälpen som vi behöver.

01:20

Vi behöver också utbilda barnmorskor i klimakteriet och ge dem förskrivningsrätt på hormonella läkemedel

01:26

så att de också kan hjälpa till att fånga upp de här kvinnorna när vi till exempel är på cellprovstagning.

01:34

Förutom sjukvården så behöver vi själva lära oss om klimakteriet

01:40

så att vi själva kan hjälpa till att ta beslut om våra egna kroppar

01:46

och vara även medbestämmande i vilken typ av behandlingsform som vi tror är den rätta för oss.

01:58

Jag är klimakterieaktivist inte för att jag har valt det utan för att det är ett kall.

02:04

Jag vet att kunskapsnivån behöver höjas.

02:08

Någon behöver ta på sig den rollen så varför inte jag?

02:13

Jag har mängden med kunskap, jag delar den gärna och mycket för att se till att det blir en förbättring i frågan för kommande generationer.

Kommer härnäst