Vad är ångest? – Anders Hansen förklarar

Vad är ångest? – Anders Hansen förklarar

Vad är ångest egentligen och varför kan man få det? Anders Hansen förklarar.

00:00

Ongest är stress i förväg.

00:02

Det bästa sättet att beskriva ångest är just som stress i förväg.

00:06

Om chefen skäller på mig, då får jag bli stressad.

00:09

Det är ett hot här och nu.

00:10

Om jag tänker, tänk om chefen skäller på mig, då är det ångest.

00:15

Skillnaden mellan ångest och stress är alltså att stress är ett hot här och nu.

00:18

Ångest är något som skulle kunna vara ett hot,

00:21

som man tänker sig i framtidsscenarier.

00:24

Ångest är något som man tänker sig i framtidsscenarier.

00:27

Hjärnan älskar att måla farm på väggen och hitta på sådana framtidsscenarier.

00:32

Varför det? Jo, det var därför att de som såg mycket faror överlevde.

00:37

I den värld som vi människor har levt under 99,9 procent av vår tid på jorden

00:42

så dog hälften innan tonåren.

00:45

Det är det vi utvecklade för.

00:47

Människor inte utvecklade för att klara sig undan hjärt-kärlsjukdom och cancer.

00:51

Vi utvecklade för att klara sig undan infektioner.

00:54

Vi utvecklade för att klara sig undan infektioner, blödningar, mord och djurattacker.

01:00

Att klara sig från det, det är de överlevarna vi ger ettlingar till.

01:06

Och de som såg faror överallt, som målade farm på väggen,

01:10

de hade bättre odds att klara sig.

01:12

Därför ser även vi världen som farligare än den är.

01:16

För ungefär 50 procent av ens benägenhet eller risk att få ångest,

01:20

den är faktiskt ärftlig.

01:22

Den är redan bestämd när man föds.

01:24

Ångest är i grund och botten en skyddsmekanism.

01:27

Det handlar inte om att man har svaga nerver.

01:29

Det handlar om att man har en stark hjärna som gör allt för att hjälpa en överleva

01:34

genom att se vad den farligare än den är.

01:37

Vad hjälper det om man har ångest att veta det?

01:41

Att det är en överbeskyddande hjärna som försöker hjälpa en.

01:47

Det är fortfarande jobbigt med ångest, och så är det naturligtvis.

01:50

Det sista jag vill är att bagatellisera ångest.

01:52

Men jag har märkt att när man förklarar det för det här sättet till patienter,

01:57

då blir de lugnade.

01:59

Jag har haft patienter som har haft panikattacker

02:03

och som har insett att det är okej att få en panikattack.

02:06

Det är bara ett tecken på att man funkar normalt.

02:09

Det är ett falskt larm som visar att hjärnan funkar.

02:12

Och när de inser det, då kommer attackerna mer sällan.

02:17

Svensktextning.nu

Kommer härnäst