Livscoachen: Kan man påverka glädjen i livet?

MåBra:s livscoach Tomas Enhager har kommit fram till att en lycklig person är en person med en speciell attityd. Den inre glädjen kommer från en inre attityd, en inställning, som personen ifråga tränat på under en längre tid. Håller du med Tomas? Läs mer om hans reflektioner kring lycka här.


Utvald läsning