• .

Knipövningar: Styrkeknip

Träna bäckenbottens styrka genom att knipa så hårt du kan VARFÖR Bäckenbottens muskler behöver vara starka för att du ska kunna hosta eller lyfta tungt utan problem. HUR Styrka tränar du genom att knipa så hårt du kan. TRÄNA 10 styrkeknip á 6 sekunder x 3 omgångar De här övningarna kan du göra varje dag. Och kom ihåg att bäckenbottenträning är bra för både män och kvinnor.

Kommer härnäst

Knipövningar: Snabba knip

Knipövningar: Snabba knip

Knipövningar: Långa knip

Knipövningar: Långa knip