• .

Knipövningar: Långa knip

Träna bäckenbottens uthållighet med långa knip VARFÖR Bäckenbottens muskler behöver vara uthålliga. Det har du nytta av både i vardagen och när du till exempel motionerar. HUR Uthållighet tränar du med långa knip. Knip med hälften av din förmåga och håll i 15-30 sekunder. Succesivt kan du öka längden på knipen upp till 2 minuter. TRÄNINGSPASS: 3 långa knip á 15 sekunder 1 långt knip á 30 sekunder De här övningarna kan du göra varje dag.

Kommer härnäst

Knipövningar: Styrkeknip

Knipövningar: Styrkeknip

Knipövningar: Snabba knip

Knipövningar: Snabba knip