Experten slår hål på 4 myter om klimakteriet

Experten slår hål på 4 myter om klimakteriet

I den här videon slår Gynekolog Hilde Löfqvist hål på fyra myter om klimakteriet. Myt 1: Hormonbehandling i klimakteriet ger bröstcancer Myt 2: Hormonbehandling i klimakteriet ger risk för blodpropp och hjärt-kärlförändringar. Myt 3: Problemen med klimakteriet skjuts bara fram. Myt fyra: Kvinnor mår mycket sämre efter menopausen.

00:00

Myt 1. Hormonbehandling i klimakteriet ger bröstcancer.

00:08

Nej, en myt som håller i sig.

00:11

En bröstcancer uppstår inte genom östrogen.

00:14

Man har sett en lätt riskökning med kombinationspreparat

00:18

med syntetiska, progesteronliknande hormoner,

00:21

de så kallade gestagener.

00:24

Om man behandlar med naturliga hormoner som är kroppsidentiska,

00:28

de kallas också bioidentiska,

00:30

alltså med östrogen och naturligt progesteron,

00:33

eller det som kallas dytrogesteron,

00:36

som är nära besläktat till progesteron,

00:40

så ökar inte bröstcancerrisken,

00:43

åtminstone under de första fem behandlingsåren.

00:46

Bröstcancerrisken ökar istället genom förhöjd alkoholintag

00:50

och tilltagande viktökning under menopausen.

00:54

Motion och hälsosam livsdel minskar bröstcancerrisken,

00:59

men bröstcancer är en åldersrelaterad sjukdom,

01:03

och risken att insjukna i bröstcancer ökar hos alla kvinnor med åren.

01:09

En av tio kvinnor har fram till 75 års ålder fått en bröstcancer,

01:13

men de flesta kvinnor blir botade.

01:16

Bröstcancer som är östrogenreceptepositiv

01:19

uppstår inte på grund av östrogenbehandling.

01:22

Bröstcancerriskmyten skrämmer kvinnor som behöver hormonbehandling.

01:28

Myt nummer två.

01:30

Hormonbehandling ger risk för blodpropp, hjärt- och kärlförändringar.

01:34

Nej, de flesta studier visar goda effekter av östrogen

01:38

om man ger behandling i rätt tid till en ännu kärlfrisk kvinna.

01:42

Hormonbehandling ska startas direkt i klimakteriet,

01:46

eller vid eller strax efter menopausen.

01:50

Det kallas det terapeutiska fönstret, eller window of opportunity.

01:55

Forskningen har visat att en hormonbehandling under denna tid fram till 60 års ålder

02:00

istället ger en riskminskning för hjärt- och kärlsjukdomar

02:04

och överhuvudtaget en minskad risk att dö.

02:08

Alltså en stor hälsovinst.

02:11

Risken för blodpropp kan elimineras helt genom behandling med östrogen genom huden.

02:17

Det kallas också transtemalbehandling.

02:20

Myt nummer tre. Problemen med klimakteriet skjuts bara fram.

02:25

Om en hormonbehandling avslutas kan vallningar komma tillbaka igen

02:29

och slemhinnorna blir definitivt torra i menopausen utan hormoner.

02:33

En anpassning till ett hormonfattigt liv kan ske.

02:37

Men till vilket pris?

02:41

Tänk på hälsovinster jag har pratat om

02:44

och hjälp mot klimakteriebesvär som kan fortsätta i många år till.

02:49

Idag anser man att en hormonbehandling kan fortsätta så länge det inte finns något hälsoskäl att sluta med.

02:58

Myt nummer fyra. Kvinnan mår så mycket sämre efter menopausen.

03:03

Nej, en myt som finns.

03:06

Men när kvinnan har kommit genom förändringen tills att ha blivit en mogen kvinna

03:12

mår hon ännu fler studier och observationer mycket bättre än tidigare.

03:17

Yngre och äldre generationer borde prata mer med varandra.

03:22

Äldre kvinnor har mycket att ge.

Kommer härnäst