Vad är lycka? – Anders Hansen förklarar

Vad är lycka? – Anders Hansen förklarar

Vad är lycka egentligen och kan man vara det hela tiden? Här ger Anders Hansen svar.

00:00

Vad är lycka egentligen?

00:02

De flesta ser på det som att det är en lång rad lustupplevelser.

00:06

Man mår bra hela tiden.

00:08

Och när man tittar in och ser på hur hjärnan funkar-

00:11

så inser man att känslor finns där-

00:14

för att putta våra beteenden åt olika håll-

00:16

så att vi ska göra olika saker.

00:18

Att vara nöjd, då gör man inte särskilt mycket.

00:21

Då lägger man sig på rygg och tycker att allt är soft.

00:24

Så att den upplevelsen av nöjdheten-

00:26

den ska vara övergående.

00:28

Annars fyller det inte någon funktion.

00:30

Så att tro att man kommer uppleva det hela tiden-

00:33

det är först och främst orimligt ur hjärnans synpunkt.

00:36

Den är inte byggd så.

00:38

Vi är inte byggda för att uppleva lustupplevelser hela tiden.

00:41

Men vi luras tro det i vår moderna värld.

00:44

Genom reklam och annat som förmedlas bilden av att-

00:47

vi ska gå runt och vara lyckliga.

00:49

Och att lycka är något vi väljer själva-

00:51

om vi inte väljer att se något fel på oss.

00:53

Och problemet är att vi-

00:55

utvärderar inte våra liv utifrån hur de är-

00:58

utan hur vi förväntar oss att de ska vara.

01:01

Och om vi då går runt och tror-

01:03

och har en idealbild av att vi ska gå runt och må bra hela tiden-

01:06

då utvärderar vi det vi själva upplever-

01:08

mot någonting som i praktiken är ouppnåeligt.

01:11

Och då mår man sämre än man borde göra.

01:14

Så jag tror det bästa man kan göra för att bli lycklig-

01:18

det är att glömma begreppet lycka.

01:20

Strunta i lycka.

Kommer härnäst