Sexologen svarar: Kan relationen överleva när den ena har tappat sexlusten?

Sexologen svarar: Kan relationen överleva när den ena har tappat sexlusten?

I den här videon svarar sexologen Malin Drevstam på om en relation kan överleva om den ena har tappat sexlusten.

00:00

Kan en relation överleva när den ena har tappat sexlusten?

00:05

Kan en relation överleva när den ena har tappat sexlusten?

00:10

Hur gör man när en person i en relation har tappat lusten?

00:14

Kan relationen överleva? Ja, absolut!

00:17

Ett vanligt missförstånd är att man tror att man har samma sexlust inom sig och mellan sig i livet igenom.

00:24

Så är det inte, och det kan vara en lättnad att höra att det är fullt normalt att inte känna sexlust ibland.

00:30

I längre relationer betyder det att sexlusten kan komma i osynk i perioder.

00:35

Om man tittar på allt som kan påverka en sexlust så blir det lättare att förstå, förändra och acceptera att sexlusten är lägre än period.

00:43

De vanligaste förklaringarna till att man inte känner sexlust är att man är för trött eller stressad.

00:48

Stora förändringar i livet som att flytta, byta jobb, bli förälder kan tillfälligt skapa känslor av vilsenhet eller stress, vilket ofta påverkar sexlusten negativt.

00:58

Skador eller hälsoproblem sänker också sexlusten, liksom olika typer av förluster och sorg kan göra.

01:05

Det finns alltså mycket man kan göra för att förstå vad som hindrar en sexlust, vilket underlättar när du behöver veta om det bara är naturligt att inte ha sexlust och något du behöver acceptera

01:15

eller om det är något du behöver titta på för att kunna förändra och må bättre och därmed känna mer lust.

Kommer härnäst