Första hjälpen: Så agerar du vid en förgiftning

Första hjälpen: Så agerar du vid en förgiftning

Barnläkaren Kajsa Kaijser visar hur man agerar vid förgiftning.

00:00

Förgiftningar drabbar mest små barn i åldern 1-3 när man börjar utforska sin värld.

00:05

Och det är väldigt ovanligt att det blir riktigt allvarligt och det är ytterst ovanligt att barn dör av förgiftningar.

00:10

Men det finns vissa läkemedel och hushållskemikalier som är så giftiga att även små mängder kan bli allvarligt.

00:17

Och det viktigaste är att man agerar direkt och att man gör rätt saker.

00:21

Så därför så måste man ringa giftigt funktionscentralen.

00:24

Man når då via 112.

00:26

Ibland kan man behöva ge kol direkt.

00:29

Men man ska aldrig ge kol eller framkalla en kräkning utan att först ha pratat med giftigt funktionscentralen.

00:34

För ibland är det direkt fel.

00:36

Men det är bra att ha kol hemma.

00:38

Och så vara redo, för det kan binda många farliga läkemedel, svamp och växtgifter.

00:43

Men det viktiga är såklart att förebygga sådana här olyckor.

00:46

Och de är ju faktiskt helt undvikbara om man inte har det.

00:50

Förebygga sådana här olyckor.

00:52

Och de är ju faktiskt helt undvikbara om man tänker på var man förvarar sina läkemedel och hushållskemikalier.

00:59

Och också tänka på var farmor och farfar eller mormor och morfar förvarar sin hjärtmedicin när barnen är hos dem.

01:05

En vanlig orsak till att barn söker akuten med förgiftning är faktiskt att de har druckit tändvätska.

01:12

Typisk risksituation.

01:14

Det är lite sommar, man grillar, man kanske har lite halvt fest.

01:17

Tändvätskan står på marken.

01:19

Den som grillar tog en öl och tänkte inte på att det lilla barnet var framme och testade vad som var i flaskan.

01:24

Det är så flyktigt så det är lätt att om de dricker det så får de också andas in det.

01:28

Och det blir de dåliga av.

01:30

Så tänk på det. Barnsäkra korkar.

01:32

Inte förvara saker där barnen kan nå det.

Kommer härnäst