Det här är NPF-diagnoser

Det här är NPF-diagnoser

Ungefär 100 000 svenskar har någon form av neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF). I begreppet ryms diagnoserna autismspektrumstörning, ADHD, ADD, språkstörning och Tourettes syndrom.

Kommer härnäst