Seniorbalett: "Då är man bara där i musiken"

Seniorbalett: "Då är man bara där i musiken"

Inger Eklund, 77 år, har börjat på balett för pensionärer – ett forum för gemenskap, rörelse och dans för de som vill hitta en rolig träningsform för pensionärer.

Kommer härnäst