Vad är prematur menopaus?

Vad är prematur menopaus?

Gynekolog Hilde Löfqvist svarar i den här videon på frågan vad prematur menopaus är för något. Prematur menopaus kallas det när en kvinnas hormoner sviktar och hon kommer in i klimakteriet innan hon har fyllt 40 år. – Det händer 1 % av alla kvinnor. – Det kan bero på tidigare genomgångna sjukdomar, cancer eller operationer på äggstockarna, sällsynta kromosomavvikelser eller autoimmuna sjukdomar. – Men oftast vet man inte varför.

00:00

Prematur menopaus definieras som hormonssvikt i äggstockarna som drabbar kvinnor före 40 års ålder.

00:11

Det händer i 1 procent av alla kvinnor.

00:14

Det kan vara på grund av tidigare genomgångar med sjukdomar, behandlingar och cancer

00:19

eller operationer på äggstockarna som gör att deras funktion upphör för tidigt.

00:25

Det kan vara ovanliga genetiska orsaker som sällsynta kommosomavvikelser

00:32

eller autoimmuna sjukdomar där immunsystemet av oklar anledning riktar sig mot den egna kroppen.

00:40

Andra autoimmuna sjukdomar kan finnas samtidigt som till exempel skördkörtelunderfunktion eller binuresvikt.

00:49

Men oftast vet man inte varför.

00:52

Men det man vet är att det är viktigt för dessa kvinnor att få hormonbehandling

00:58

eftersom det finns en ökad risk att råka ut för bensjukhet, hjärtskärlsjukdomar och demens senare i livet

01:08

om inte hormonerna ersätts.

01:19

gu.se

Kommer härnäst