Första hjälpen: Så undviker du drunkningsolyckor med barn

Första hjälpen: Så undviker du drunkningsolyckor med barn

Barnläkaren Kajsa Kaijser går igenom hur man undviker drunkningsolyckor.

00:00

Att bara är härligt och nyttigt för alla, också för barn, men det är fortfarande så att det drunknar flera barn om året i Sverige och det skulle man faktiskt helt kunna undvika.

00:17

Vad många inte vet eller tänker på det är att drunkningen är tyst och olika.

00:22

Du kan inte tänka att du ska höra att barnet skriker eller plaskar och skriker på hjälp utan det sker helt tyst.

00:29

De andas bara in i vattnet och i tysthet så sjunker de ner.

00:32

Därför måste man titta på barnen, man måste passa det aktivt och det är så att många av de drunknadslyckor som sker med småbarn

00:40

då är föräldrarna eller andra vuxna i närheten, men de kanske inte har varit tydliga med vem det är som har ansvar just nu.

00:48

Man kan också tro att barnet kan drunkna på grundvatten, men det är faktiskt så att ett litet barn kan drunkna i en pöl

00:54

och det händer att de drunknar i en damm eller en plaskpool för att de skyddar sig inte och de vet inte.

00:59

De trillar, de kan inte ta emot sig, de förstår inte att de inte ska andas in.

01:03

Så det viktigaste av allt är faktiskt att ha uppsikt över ditt barn.

01:07

Men man ska inte undvika att bada, istället ska man lära barnen vattenvana och tidigt försöka lära dem att simma.

01:13

Man kan börja redan ett par år innan skolstart faktiskt.

01:17

Och att de också sprider den kunskapen med sina vänner att vi får inte bada när inte vuxna är med.

01:23

Man måste ha flytväst när det är djupt vatten och man ska inte bada när det är kallt och man ska akta sig på tunn is.

01:30

Det är faktiskt viktigt att också barnen lär sig de reglerna.

01:47

gu.se

Kommer härnäst