Dement eller disträ? Här är tecknen att hålla koll på

kvinna som håller sig på huvudet, tecken på demens
1:03

Efter reklamen: 10 vanliga kroppsbesvär vid stress

(1:03)

Slå på ljud

Det är helt normalt att glömma små, vardagliga saker. Men om du däremot börjar glömma bort om det är vinter eller sommar, var du bor eller hur man tvättar kläder – då kan det vara läge att söka läkarhjälp.

– Demens beror inte på ålder, och långt ifrån de flesta kommer att drabbas av demens, oavsett hur gamla de blir, säger Gunhild Waldemar, professor i klinisk neurologi och chef för danska Nationalt Videnscenter for Demens.

Se ocksådålig hörsel ökar risken för demens med uppemot 90 procent.

När drabbas man av demens?

Hon vill göra upp med föreställningen att våra kognitiva förmågor – som att tänka, planera och komma ihåg – sviktar med åldern.

–Tvärtom är det faktiskt saker som vi blir bättre på med åldern. Funktioner som bygger på erfarenhet och omdöme blir ofta bättre, säger hon.

Diagnosen demens får man först är när det går att mäta att våra kognitiva förmågor är så försvagade att det påverkar hur vi klarar av praktiska handlingar i vardagen. De flesta som får diagnosen är åtminstone runt 65 år, men en vanligare ålder är runt 75.

Gunhild Waldemar betonar dock att majoriteten av befolkningen över 75 år inte visar några tecken på demens.

Även om problem med minnet är det vi vanligen förknippar med demens är det ofta personlighets- och beteendeförändringar som är det första tecknet på att någon är drabbad.

– Det kan vara att man börjar dra sig undan sociala sammanhang eller känner sig ledsnare och mer initiativlös än tidigare, säger Gunhild Waldemar.

Se ocksåkosten som minskar risken för demens.

Dement eller stressad?

Men det är långt ifrån alltid det är den drabbade själv som lägger märke till förändringarna.

– När vi pratar med nära anhöriga till dementa personer får vi ofta höra att de redan flera år innan diagnosen ställdes började fundera över om det var något som var fel. Därför är det heller inte ovanligt att det är en nära anhörig som först tar kontakt med en läkare.

En del av de patienter Gunhild Waldemar träffar är inte dementa, utan stressade, deprimerade, har en metabolisk sjukdom eller något annat som går att rätta till.

– Jag blir riktigt arg av att vissa går omkring och mår dåligt när de lätt skulle kunna få hjälp. Är det verkligen en demenssjukdom så är det också bra att få diagnosen så tidigt som möjligt så att man kan få den hjälp man har rätt till, säger hon.

5 tidiga tecken på demens

1. Språksvårigheter

För personer som drabbas tidigt av bland annat pannlobsdemens är det inte ovanligt att de glömmer vissa ord eller tappar tråden mitt i ett samtal.

2. Minnet sviktar

Det kan kännas svårt att minnas vad man gjorde igår, eller var man har lagt nycklarna. Det kan även blir svårare för personen att hitta på platser där den normalt inte haft problem med detta. Det är framför allt korttidsminnet som påverkas, långtidsminnet kan vara helt klanderfritt.

3. Svårt att fatta beslut

Tidsuppfattning och planeringsförmåga kan bli lidande. Annars enkla uppgifter som att duka bordet eller planera matinköp kan bli mer invecklade. Överlag blir beslutsfattandet jobbigt, och att betala räkningar eller välja bland saker kan bli svårare än förr.

4. Lättare stressad

Stresståligheten försämras och det bidrar till ökad irritation då man inte längre klarar av att utföra uppgifter som förut varit enkla.

5. Depression

Humörsvängningar, förvirring och rädsla leder ofta till nedstämdhet och i värsta fall depression. Vanligtvis roliga saker blir ointressanta och det är inte lika kul att gå ut och träffa folk. Det är inte heller ovanligt att personen verkar bry sig allt mindre om sin omvärld och människor runt omkring eller får en sämre hygien.

6. Trygghetsbehov

På grund av oro och ångest som uppstår av känslan att förlora kontrollen över sitt liv kan personen få ett ökat behov av trygghet. Oron kan även leda till sömnsvårigheter.

Foto: TT