Så påverkas din hälsa av om du är positivt eller negativt lagd

pessimist och optimist i regn
TV: Tre anledningar till varför optimister har bättre hälsa
1:11

Efter reklamen: TV: Tre anledningar till varför optimister har bättre hälsa

(1:11)

Ibland kan livet kretsa kring enorma utmaningar och tuffa stunder, och då är det givetvis svårt att vara optimistisk. Men, om vi generellt förväntar oss att framtiden ska ge oss bra saker så kommer det att reducera såväl stress som ångest, det är ett välkänt faktum. Men att se saker från den ljusa sidan kan ha många andra hälsofördelar också. Här är några av de mest framträdande.

Optimister sover bättre

En studie som publicerats i Behavorial Medicine visade att optimister är 74% mindre benägna att drabbas av sömnbrist. Det är uppnår oftare de rekommenderade 6-9 timmars oavbruten sömn per natt och har också högre chans att få god sömnkvalitet än pessimisterna. Förmodligen för att optimisterna grubblar mindre.

Oväntade vanor lyckliga personer ofta har gemensamt

Optimister lever längre

En epidimiologisk undersökning på 70 000 deltagare visade att den fjärdedel av kvinnorna som varit mest optimistiska i sina svar levde i snitt 15 procent längre än de kvinnor som varit minst optimistiska i sina svar. Man kunde också se att chansen att leva till över 85 år var 20 procent högre för de kvinnor som var mest optimistiska.

Här tror forskarna att anledningen är en kombination av både det fysiska och det psykiska. Redan tidigare studier har visat att optimism kan sänka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom är optimister bättre på att kontrollera sina känslor och stressade situationer.

Optimister når sina mål och mår bättre på jobbet

Flera studier visar att optimister känner sig mindre stressade och att upplever pressande situationer som mindre obehagliga än pessimister. De är nämligen mer lösningsorienterade än pessimisterna.

Optimister fokuserar på möjligheterna, är uthålligare och i genomsnitt är det mer än dubbelt så sannolikt att en optimist når sina mål i livet än en pessimist.

Man har även sett att kvinnor i chefspositioner reagerar olika utifrån om de är optimister eller pessimister. Optimisterna accepterade direkt de nya omständigheterna när problem uppstod och förväntade sig att det skulle komma något gott ur den nya situationen. De drog också nytta av sitt sociala nätverk medan pessimisterna oftare drog sig undan och skuldbelade sig själva.

Anders Hansen: Vår bild av lycka är orealistisk

Fördelar med att vara pessimist

Det här låter ju deppigt (…) för pessimisterna. Men – det finns faktiskt en del fördelar med att vara lite mer skeptiskt lagd också. Pessimister är av naturen mer benägna att vidta förebyggande åtgärder i olika situationer. Till exempel kan de ofta tvätta händerna och söka läkarvård omedelbart när de upplever ovanliga symtom, vilket kan minska risken för allvarliga sjukdomar.

Optimisten å sin sida jobbar inte så förebyggande och litar mer på att det nog går bra. De gör inte alltid medicinska tester så ofta som de borde, och är inte lika nogräknade i sina riskbedömningar i trafiken eftersom de inte tror att det kommer att hända något dåligt.

Anders Hansen – 8 sätt att ta kontrollen över ditt eget välmående

Den lyckliga pessimisten

Mattias Lundberg och Jan Bylund har skrivit Den lyckliga pessimisten, en kärleksfull peppbok till den som ofta har ett halvtomt glas. De menar att pessimisterna snarare är realistiska och att den krassa livssynen kan göra att pessimisten kvitterar ut dubbel lycka då något faktiskt lyckas.

En lycklig pessimist har inte skyhöga förväntningar på omvärlden, medan många som investerar i ”positivt tänkande” blir nedslagna när man halkar på bananskalet istället för att surfa framåt.

Pessimisten kan också göra ett kanonjobb på vissa poster i arbetslivet eftersom de är riskmedvetna, eftertänksamma och vågar bromsa när optimisten gasar och hoppas på det bästa. Pessimisterna får ofta städar upp efter optimisternas misslyckanden.

Summa summarum – att se saker från den ljusa sidan är generellt både roligare och bättre för hälsan. Men det skadar inte att vara lite försiktigt skeptisk ibland – det kan faktiskt till och med göra dig glatt överraskad!

Foto: TT

Källa: Chef, MåBra, Shortcut

Se också: 5 morgonrutiner som ger dig en bra start inför dagen som väntar
1:26

Efter reklamen: Se också: 5 morgonrutiner som ger dig en bra start inför dagen som väntar

(1:26)

Slå på ljud