Dement, deprimerad eller bara trött? Så vet du

Tankfull kvinna grubblar i soffan
1:04

Efter reklamen: Så söker du hjälp när du drabbats av depression

(1:04)

Minnesproblem, sänkt stämningsläge och social isolering är tecken både på demens och depression. De båda sjukdomarna har nämligen många gemensamma symtom. Men symtomen kan också förväxlas med dem man får vid långvarig sömnbrist.

Dessutom kan den som är dement vara deprimerad och den deprimerade har ofta även sömnproblem – och tvärtom. De tre tillstånden går alltså hand i hand.

Forskning: För lite sömn ökar risken för demens

Så hur vet man vad som är vad?

Symtomen vid depression, demens och sömnbrist

De här symtomen är vanliga vid såväl demens, depression som sömnbrist:

  • Man förlorar intresset för aktiviteter man tidigare tyckte om
  • Man drar sig undan socialt
  • Man är nedstämd och håglös
  • Man får svårt att minnas och glömmer namn och saker
  • Man får svårt att hitta rätt ord och upprepar sig
  • Koncentrationsförmågan försämras

Så skiljer du demens från andra tillstånd

De allra flesta som får en demensdiagnos är över 65 år. Men vissa former av sjukdomen kan komma redan i 40 till 50 års ålder, även om det är ovanligt. Är man under 65 år är sannolikheten större att symtomen man har beror på depression och/eller sömnbrist.

En annan skillnad är att depressionen börjar och utvecklas snabbare än demensen. En demens sjukdom kan tar månader och år innan den utvecklas. Depression kan komma från en vecka till nästa. Vid depression får man inte heller lika stora minnesproblem som vi demens. Så även om man glömmer vissa saker, kommer man ihåg andra.

8 sjukdomar som lätt förväxlas med demens

När det gäller att skilja mellan sömnbrist och depression är tumregeln att en person med sömnbrist ofta vill göra saker de tycker är roliga – men sömnbristen gör att de helt enkelt inte orkar. Den deprimerade tappar ofta viljan att göra saker helt.

Se ocksådärför är du extra trött just nu.

Foto: TT