Åldern då din hjärna är som bäst – detta händer sen

Äldre kvinna som håller i en konstgjord hjärna och pekar på sitt huvud.
Hjärnforskarens tips: Så håller du hjärnan pigg
2:21

Efter reklamen: Hjärnforskarens tips: Så håller du hjärnan pigg

(2:21)

Slå på ljud

Hjärnan är i ständig förändring, även i vuxen ålder. Att testa nya saker är bara en sak som kan ge oss nya hjärnceller och nervcellskopplingar i hjärnan.

Däremot börjar nog minskningen av de här sakerna tidigare än du trodde. Men misströsta inte, det finns saker man kan göra för att hålla hjärnan i trim väldigt länge!

Stor hjärna som treåring

När man är omkring tre år gammal så är hjärnan 80 procent av en vuxenhjärnas storlek sett till volym och hjärnceller.

Man har då också 200 procent fler nervcellskopplingar i hjärnan än en vuxen. Det är omkring denna ålder som hjärnan börjar att rensa bland de här kopplingarna så att den kan fokusera på de som faktiskt används.

När man sedan är omkring fem år gammal börjar hjärnan att formas av upplevelser. Det är en kritisk period för hjärnans utveckling då den anpassas efter omgivningen och kan ta både psykisk skada och stärkas av erfarenheterna.

Katarina Gospic: 3 vanliga misstag vi gör som påverkar hjärnan negativt

Då är hjärnan som bäst – och då går det mot det sämre

Tonårshjärnor är ganska lika vuxenhjärnor men det är framför allt förmågan att fatta välgrundade beslut med konsekvenstänk som ännu inte utvecklats fullt ut. Det är inte förrän man är i 25–30-årsåldern som hjärnan nått sin fulla potential.

Men att den nått sin fulla potential innebär ju också att det inte blir bättre härifrån. Utvecklingen börjar sakta men säkert att backa. Hjärnans produktion av hjärnceller och nervcellskopplingar minskar samtidigt som den även drar ner på rensningen av kopplingarna.

Det är därför som man kan uppleva att det blir svårare att lära sig nya saker när man kliver in i 30-årsåldern. Men den här negativa utvecklingen går olika fort för alla och det går att dra ut på den med hjälp av en bra kosthållning och hälsosamma motionsvanor.

Hjärnforskaren: 6 tips som håller din hjärna ung och pigg

Då börjar minnet att svikta

I 50-årsåldern brukar många upptäcka att minnet sviktar. Det börjar vanligtvis med korttidsminnet. Det är helt normalt, men man bör inte ignorera tidiga tecken på Alzheimers sjukdom om minnesproblematiken är allvarlig.

När man kommit upp i 60–70-årsåldern försvinner nervcellskopplingar i hjärnan snabbare än de skapas.

– Sammankopplingarna droppar av, så signalerna når inte härifrån och dit. Du kan titta på ett objekt men plötsligt inte längre veta vad det heter eftersom du inte kan koppla till den delen av hjärnan där namnet var lagrat, säger hjärnforskaren David Perlmutter, till The Healthy.

10 sätt att förbättra din hjärna på 10 minuter

Går att förebygga det sviktande minnet

Vid 85-årsåldern löper man nästan 50 procents risk att drabbas av Alzheimers sjukdom. Men det betyder verkligen inte att ödet är seglat. Genetik spelar roll, men det gör även hjärnstärkande aktiviteter och socialisering.

– Hittills är det mest kraftfulla för att stärka hjärnan i den åldern aerobicsträning, säger David Perlmutter.

Källa: The Healthy

Foto: TT

Utvald läsning