5 tecken på tidig demens – så upptäcker du dem

5 tecken på tidig demens – så upptäcker du dem

I dag finns det omkring 7000 personer under 65 år som har en demenssjukdom i Sverige. De allra flesta är mellan 60 och 64 år, men även om det är ovanligt kan demens ibland drabba yngre människor än så.

Läs även: Läsarfråga: Har jag blivit dement redan vid 51?

Demenssjukdomar beror på såväl arv som miljö. Forskare vid Umeå universitet har kunnat se att tidig demens kan kopplas till ett visst beteende i unga år. Till exempel visade studien att människor som i unga år har haft högt blodtryck oftare drabbas av tidig demens. En annan faktor var alkoholmissbruk. En alkoholförgiftning när man är ung ökar risken med ungefär fem gånger.

Tidiga tecken på demenssjukdom:

1. Språksvårigheter

För personer som drabbas tidigt av bland annat pannlobsdemens är det inte ovanligt att de glömmer vissa ord eller tappar tråden mitt i ett samtal.

2. Minnet sviktar

Det kan kännas svårt att minnas vad man gjorde igår, eller var man har lagt nycklarna. Det kan även blir svårare för personen att hitta på platser där den normalt inte haft problem med detta. Det är framför allt korttidsminnet som påverkas, långtidsminnet kan vara helt klanderfritt.

Läs även: Bromsa åldrandet: Så räddar du minnet

3. Svårt att fatta beslut

Tidsuppfattning och planeringsförmåga kan bli lidande. Annars enkla uppgifter som att duka bordet eller planera matinköp kan bli mer invecklade. Överlag blir beslutsfattandet jobbigt, och att betala räkningar eller välja bland saker kan bli svårare än förr.

4. Lättare stressad

Stresståligheten försämras och det bidrar till ökad irritation då man inte längre klarar av att utföra uppgifter som förut varit enkla.

5. Depression

Humörsvängningar, förvirring och rädsla leder ofta till nedstämdhet och i värsta fall depression. Vanligtvis roliga saker blir ointressanta och det är inte lika kul att gå ut och träffa folk. Det är inte heller ovanligt att personen verkar bry sig allt mindre om sin omvärld och människor runt omkring eller får en sämre hygien.

Läs även: Grönsakerna som föryngrar din hjärna – med hela 11 år

6. Trygghetsbehov

På grund av oro och ångest som uppstår av känslan att förlora kontrollen över sitt liv kan personen få ett ökat behov av trygghet. Oron kan även leda till sömnsvårigheter.

Källor: Sveriges radio, Demenscentrum, Ung anhörig

Utvald läsning