8 olika typer av demens – symtomen som skiljer dem åt

Kvinna med demens sitter ner och knyter händerna
5 tidiga tecken på demens
1:41

Efter reklamen: 5 tidiga tecken på demens

(1:41)

Slå på ljud

Visste du att det idag är över 50 miljoner människor i värde som lider av demenssjukdomar?

Ofta är alzheimers sjukdom den första varianten av demens vi kommer att tänka på. Inte så konstigt kanske eftersom det också är den vanligaste.

Demens: Det finns över hundra varianter

Men det finns, tyvärr, också många fler tyder av demens. Gemensamt för dem är att man tappar minne, språk och/eller tankeverksamhet, så pass mycket att det stör ens liv i vardagen.

Det finns i själva verket hundratals tillstånd som kan orsaka förvirring och minnesförlust. Och det kan vara avgörande att identifiera dem i tid. Till exempel kan man ofta sakta ner utvecklingen av alzheimers om den upptäcks tidigt.

Studie: Det här ökar risken för demens med 90 procent

8 olika demenssjukdomar och deras symtom

Man ska inte heller glömma att forskningen hela tiden går framåt, och det finns stora hopp för effektiva bromsmediciner mot alzheimers. Här är åtta olika demenssjukdomar och symtomen de kommer med.

1 Alzheimers sjukdom

Vanligast är att man drabbas av alzheimers efter 65 år, men det upptäcks ibland i yngre ålder också. Hjärnceller och kopplingar mellan dem förstörs och man blir allt sämre.

Symtom vid alzheimers sjukdom:

Man blir glömsk, upprepar sig ofta, pratar om samma saker om och om igen och kan inte komma ihåg ny information. Så småningom blir man förvirrad, får svårt med tidsuppfattning, glömmer sina nära och kära och till slut tappar man förmågan att gå, äta och prata.

Läs också: kosten som minskar risken för demens.

2 Vaskulär demens

Vid vaskulär demens, eller blodkärlsdemens, orsakar blodproppar, eller fett och kalk i blodkärlen, skada i hjärnan. Hur det påverkar oss beror på var i hjärnan skadan sker. Det är framför allt personer över 65 år som drabbas.

Symtom vid vaskulär demens:

Symtomen kan variera. Man kan bli riktigt trött, förvirrad och få humörsvängningar. Andra symtom är problem med talet, att hålla fokus och man kan få dåligt omdöme. Längre fram kan man bland annat få minnesförlust, svårt med rörelser, depression och bli förvirrad.

3 Lewy body demens

Den här något ovanligare typen av demens påminner både om Alzheimers sjukdom och om Parkinsons. Den skapar små förändringar i hjärnans nervceller. De flesta som får det är över 50 år.

Symtom vid Lewy body demens:

Man får svårare att uppfatta sin omgivning och kan få svårt att göra praktiska saker, som att klä sig. Det är vanligt att ha mardrömmar och synhallucinationer. Balans och rörelseförmåga påverkas, liksom avståndsbedömning. Senare får man svårare att minnas.

dement kvinna lägger hjärnpussel

4 Frontotemporal demens

Frontallobsdemens eller pannlobsdemens är en relativt ovanlig demens men å andra sidan den vanligaste som drabbar personer under 60 år. Här räknas flera typer av demens in, gemensamt är att de skadar hjärnans frontala och temporala lober – som påverkar tal, motorik och beteende.

Symtom vid Frontotemporal demens:

Det första som förändras är humör och beteende. Man kan bli apatisk, aggressiv eller tappa sin empati. Andra symtom kan vara ovanliga mat-sug och tvångsbeteenden. Man kan också få muskelsvaghet och svårare att förstå. Minnet påverkas däremot i regel inte lika mycket.

Dement, deprimerad eller bara trött? Så vet du

5 Kommunicerande hydrocefalus

Den här typen av demens kan ofta behandlas framgångsrikt då den beror på vätska som stör hjärnan. Vätskan behöver dräneras för att hjärnan ska fungera som den ska igen.

Symtom vid kommunicerande hydrocefalus:

Man kan få diagnosen efter huvudskada eller tumör men ofta är orsakerna bakom okända. Ofta får man svårt med balans, svårt att minnas, humörförändringar och svårt att fatta beslut. Man kan också få problem med inkontinens.

6 Huntingtons sjukdom

Huntingtons är en ärftlig hjärnstörning som påverkar rörelse, humör och beteende. Vanligast är att man får symtom i 30–50-årsåldern. Har man en förälder med Huntingtons är det 50 procents chans att man utvecklar det.

Symtom vid huntingtons sjukdom:

I början kan man få svårt att minnas, fokusera och planera. Det kan också sätta sig på fysiken och man kan göra ofrivilliga rörelser. Man kan också få svårt med stelhet, att svälja, att andas … Längre fram kan man sluddra och få större minnesförluster.

dement kvinna har besök av dotter som håller hennes händer

7 Wernicke-Korsakoffs syndrom

Wernicke-Korsakoffs syndrom får man på grund av näringsbrist och brist på vitamin B1. Den beror oftast på långvarigt alkoholberoende, alkoholen gör att vi inte tar upp B1. Hjärnan och nervsystemet påverkas. Upptäcks den här tidigt så kan den behandlas.

Symtom vid Wernicke-Korsakoffs syndrom:

Förvirring, sämre balans, ryckiga ögonrörelser och påverkad syn är tidiga tecken. Senare drabbas närminne och det blir svårt att orientera sig. Man kan även få hallucinationer.

5 steg till att åldras hälsosamt och lyckligt

8 Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Den här sällsynta hjärnsjukdomen orsakas av ett smittsamt protein i hjärnan. Symtomen kommer snabbt och sjukdomen upptäcks i regel alltid när patienten lagts in på sjukhus.

Symtom vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom:

Depression, humörsvängningar och förvirring är vanligt. Liksom svårt att minnas och dåligt omdöme. Man kan få problem att gå, muskelryckningar, tappa synen och få hallucinationer.

Källor: Prevention, Demenscentrum, 1177 Vårdguiden Foto: TT

Utvald läsning