Svenska kvinnor mår sämst i Europa

En kvinna som ser nedstämd ut

I en ny studie på uppdrag av Gedeon Richter sticker Sveriges kvinnor ut. De rankar nämligen sitt välmående och sexuella samliv lägst av sju europeiska länder.

Undersökningen bygger på 1000 online-intervjuer per land, med kvinnor 16 till 59 år. De har bland annat fått svara på frågor om sitt välmående kring familjen, ekonomi, balans mellan arbete och fritid, sex och självförverkligande. I undersökningen har även frågor om olika hälsoaspekter gjorts som benägenhet att lyssna på kroppens signaler.

Studien har genomförts i sju europeiska länder nämligen Portugal, Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland, Sverige och Storbritannien.

Se sex tecken på hälsoångest
0:48

Efter reklamen: Se sex tecken på hälsoångest

(0:48)

Slå på ljud

Bäst mår kvinnor i Portugal och Spanien

Det självskattade välmåendet bland europeiska kvinnor skiljer sig åt på flera områden. Bäst mår kvinnor i Portugal och Spanien, där 67 procent menar att de mår bra. Lägst andel välmående kvinnor har vi enligt undersökningen i Sverige (59 procent) följt av Storbritannien (61 procent).

Kvinnor i Sverige sticker ut dessutom som mindre benägna att uppsöka läkare. Endast 45% av de svenska kvinnorna svarar att de inte tvekar att uppsöka läkare vid behov, att jämföra med 61% för samtliga europeiska kvinnor som har svarat på undersökningen.

Ny studie: De som tjänar mest är inte de smartaste

Färre söker läkarvård och går på medicinsk screening

I Sverige är antalet kvinnor som uppger att de regelbundet genomgår medicinsk screening som exempelvis mammografi och gynekologisk cellprovtagning på nedåtgående i alla åldersgrupper.

– Undersökningen sätter ljus på något mycket viktigt som vi har sett under lång tid, nämligen att svenska kvinnor i lägre grad söker medicinsk hjälp när de upplever sig ha besvär. Det kan vara en anledning till att de mår allt sämre i flera aspekter av sitt liv, som exempelvis inom sex och samlevnad. Välmående är ett begrepp som påverkas av flera faktorer, men vi ser att prioritering av sig själv genom ökad hälsomedvetenhet är ett viktigt steg mot ett bättre liv, säger Carina Sone, PR-chef på Gedeon Richter Nordics i ett pressmeddelande.

Så är svenska kvinnors kunskap om klimakteriet – stor undersökning

Inte nöjda med sitt sexliv

Alla parametrar relaterade till kärlek och sexliv i undersökningen, till exempel frågor om tillfredsställelse över sexliv, sexuell aktivitet och kärlek till sin partner - skattar svenska kvinnor lägre än kvinnorna i de övriga länderna. Svenska kvinnor uppger bland annat i lägre grad att de är nöjda med sitt sexliv och att sexlivet är fortsatt lika aktivt efter de fått barn. Samtidigt svarar de att deras sexliv idag är till mindre glädje för dem än för fem år sedan.

Foto: TT

Maten som kan öka risken för ångest och depression
0:47

Efter reklamen: Maten som kan öka risken för ångest och depression

(0:47)

Slå på ljud

Utvald läsning