Snurrar det? Din yrsel kan bero på stress och oro

kvinna som håller händerna mot huvudet och verkar yr
10 vanliga kroppsbesvär vid stress
Slå på ljud

Gungar marken som om du just klivit av en längre båttur? Alla som haft en yrselattack vet hur obehagligt det kan vara att knappt kunna hålla sig på fötterna. Yrsel kan ha en kroppslig förklaring, men den kan bero på helt andra orsaker också. Det finns flera olika sjukdomar som ger yrsel som symtom. Ungefär hälften av yrselsjukdomarna beror på någon störning i örat. Men i 25 procent av fallen har yrseln ingen medicinsk förklaring. Då kan man ha en funktionell yrsel, också kallad spänningsyrsel, som beror på oro och stress.

– Då kan rädslan för yrsel vara ett större problem än själva yrseln i sig. Känslan av att förlora kontrollen kan vara så överväldigande att man tror att man ska ramla omkull eller svimma. Ofta är man rädd för att ha drabbats av en allvarlig sjukdom, säger Anders Lundin, specialist i neurologi och psykiatri, på KBT-huset i Stockholm.

Se ocksåövningarna som hjälper mot yrsel.

Ond cirkel av yrsel

Det uppstår en ond cirkel där yrseln ger upphov till rädsla och spänning – vilket i sin tur ger en känsla av ännu mer yrsel och ostadighet.

Ostadigheten beskrivs som en sjögångskänsla, gungighet, att man behöver hålla i sig av rädsla för att ramla eller att man måste titta var man sätter fötterna. Ibland är yrseln en del av en panikattack. Då kan man även få symtom som hjärtklappning, tryck över bröstet, svimningskänsla och illamående.

Ansvarsmedvetna och ambitiösa personer med stort kontrollbehov utvecklar lättare den här formen av yrsel, berättar Anders Lundin:

– De vill ha kontroll över kroppens funktioner och blir störda av att få problem med balansen, säger han.

Yrseln kan lindras med KBT

Flera undersökningar har visat att symtomen försvinner helt hos två av tre personer som behandlas med SSRI-läkemedel mot sina besvär. SSRI används också vid behandling av depression.

– Målet – som de flesta uppnår – är att bli fri från yrsel, att kunna lita på sin balans och hitta tillbaka till det liv man levde innan yrseln började. Om livet är stabilt i övrigt prövar man att långsamt fasa ut medicinen efter ett halvår. I annat fall fortsätter behandlingen ytterligare en tid. Man har inte sett några negativa effekter av långtidsbehandling, berättar Anders Lundin.

Spänningsyrsel kan också lindras av KBT, kognitiv beteendeterapi. Balansträning hos fysioterapeut kan också vara en hjälp. Man kan bland annat få synträning som innebär att man får lära sig att kontrollera ögonens rörelser i förhållande till huvudets rörelser, som att hålla blicken riktad framåt utan att bli stel i nacken. Man får också lära sig att styra blicken på ett sådant sätt att man får minsta möjliga störningar från den rörliga omgivningen med trafik, rulltrappor och mötande människor.

Därför snurrar det –7 vanliga orsaker:

Virus på balansnerven. Beror oftast på förkylnings- eller herpesvirus. Kommer ofta vår och höst. Hälften blir helt återställda efter ett par månader. Resten kan få perioder av ostadighet vid stress.

Ménières sjukdom. Ger symtom som hörselnedsättning, lockkänsla, öronsus och yrsel. Yrseln kan pågå mellan en halvtimme och upp till fem timmar. Man känner sig ”sjösjuk”, blir ofta illamående och kräks. Många upp lever att anfallen kommer i samband med stress – även positiv sådan.

Benign lägesyrsel (kristallsjuka). Orsaken till yrseln är att små kalkstenar, kristaller, lossnar från sin ordinarie plats i balansorganet och hamnar i en av båggångarna. När man lägger sig ner eller ändrar ställning kommer kristallerna på grund av sin tyngd att förflytta sig till den lägsta punkten. Det ger en retning på sinnescellerna och övergående yrselattacker.

Spänningsyrsel. Har man yrsel tillsammans med hjärtklappning, andnöd och svimningskänsla kan den bero på oro och rädsla. Ofta målar man också upp olika mardrömsscenarier om vad som kommer att hända om man blir yr. Yrseln kan också vara en del av en panikattack.

TIA-attack. Om du får yrsel och ser dubbelt, får domningar i ansiktet eller förlamningar, kan man eventuellt misstänka TIA-attacker (snabbt övergående cirkulationssvikt i centrala nervsystemet). Sök läkare akut! Har du enbart yrsel är det troligen inte TIA-attack.

Blodtrycksfall. Kan göra att det snurrar till när man reser sig upp hastigt, eftersom en hel del av kroppens blod förskjuts till benen och blodtrycket sjunker. Det kan ”svartna för ögonen” man kan se mörka prickar och det kan börja ringa i öronen.

Migrän. Två tredjedelar av alla som lider av migrän har yrsel och balansstörningar. Yrseln kan vara ett så kallat aurasymptom, en sorts förkänning till migrän.

Här finns hjälp!

Akuta yrseltillstånd ska undersökas av allmänläkare, öron-näsa-hals-läkare, hörselläkare eller av en neurolog. På särskilda yrsel- och balansmottagningar finns stor erfarenhet av att tolka och behandla alla sorters lägesyrsel. De allra flesta öronläkare kan utföra vridbehandlingar mot kristallsjuka. Många sjukgymnaster kan hjälpa till med manövrar som påverkar lägesyrsel. Mer om de nyaste metoderna att bota yrsel finns på www.balanslaboratoriet.se

AV Susanna Hauffman Foto: TT

Läs mer:

Checklista: Kolla om din yrsel är ofarlig

Anna fick kristallsjukan: Jag var hjälplös av yrseln

Varningslistan: 15 vanliga kroppsbesvär vid stress

Utvald läsning