Hanna Brännlund

Hanna Brännlund

Hanna Brännlund är legitimerad läkare och en av de experter som regelbundet svarar på medicinska frågor från MåBra:s läsare. Hanna är specialist i allmänmedicin och arbetar på en vårdcentral i Sundsvall. "Som allmänläkare möter jag alla människor, från den nyfödda till de allra äldsta. Jag möter alla typer av hälsoproblem och utreder och behandlar många olika sjukdomar och krämpor. Det kan gälla högt blodtryck, diabetes, depression, sömnproblem, astma, ledvärk, magont, luftvägsinfektion, hudutslag och mycket annat. Vi allmänläkare är också tränade på att se om det finns tecken på något tillstånd där sjukhusets tekniska resurser eller andra specialisters expertkunskap behövs”, säger Hanna.
Artiklar av Hanna Brännlund
Hittade 0 resultat