Forskare föreslår sociala medier-detox vid psykisk ohälsa

ung kvinna med en smartphone i handen gråter men håller mask framför sig med glatt ansikte

Användandet av sociala medier och digitala plattformar likt Facebook, Instagram och TikTok har ökat stadigt i de flesta åldersgrupper senaste decennierna. Inte minst under pandemin har dessa hjälpmedel varit högst nödvändiga för att många när det kommer till att arbeta eller hålla kontakten med nära och kära.

Men samtidigt hör man varnande rön om dessa mediers potentiellt negativa inverkan på vårt mående. Någon som tittat närmare på detta är Jeff Lambert, hälso- och träningspsykolog samt huvudförfattare till en ny studie, publicerad i tidsskriften Cyberpsychology, Behavior and Social Networking,

Siri Helle om hur sociala medier påverkar den psykiska hälsan
2:39

Efter reklamen: Siri Helle om hur sociala medier påverkar den psykiska hälsan

(2:39)

Slå på ljud

Vi scrollar sociala medier utan att tänka på det

Sociala medier har blivit en så naturlig del av vår vardag att vi knappt registrerar hur mycket vi faktiskt använder dem, menar Lambert, som med sin studie ämnat att ta reda på hur vårt humör påverkas av dess konstanta intryck.

Lyckoexperten: Så hanterar du sociala medier för att må som bäst

Studien genomfördes på totalt 154 deltagare i åldrarna 18-72, vilka delades upp i två grupper där den ena under en vecka ombads sluta använda sociala medier helt – och resten scrolla som vanligt. Innan och efter veckans gång fick de deltagande svara på frågor om sitt välbefinnande och mäta nivåer rörande ångest och depression.

En veckas detox gav direkt positiva hälsoeffekter

En vecka senare hade de deltagare som tagit en paus från användandet av sociala medier avsevärda förbättringar i sina poäng vad det gäller ångest, depression och välbefinnande än de som fortsatte att använda sociala medier som vanligt.

– Många av deltagarna rapporterade positiva effekter av att vara borta från sociala medier, med förbättrat humör och mindre ångest överlag, förklarar Lambert, något han menar tyder på att bara en liten paus kan ha en stor inverkan.

Hur lyckliga är egentligen par som skryter i sociala medier?

Gruppen som inte använt sociala medier hade i högre utsträckning hållit med om uttalanden som "Jag har känt mig optimistisk inför framtiden" och "Jag har tänkt klart", samtidigt som de uppvisade färre oroliga, nervösa eller depressiva symtom.

Kan komma att ordineras "mobilfri tid" mot psykisk ohälsa

Studieförfattarna ska nu undersöka om det här positiva resultaten även håller över tid. Gör det de, menar de att en paus i sociala medier kan komma att rekommenderas inom vården som ett alternativ för att hantera mental ohälsa.

Modellens starka budskap: “Sociala medier är inte på riktigt”

– Självklart är sociala medier en del av livet och för många människor är det en oumbärlig del av vem de är och hur de interagerar med andra, säger Lambert och fortsätter:

– Men om du spenderar timmar varje vecka på att scrolla och du känner att det påverkar dig negativt, kan det vara värt att dra ner på din användning för att se om det hjälper.

Källa: WebMD
Foto: TT

Utvald läsning