Fråga psykologenNarcissismUtmattningssyndromHögkänslighetHantera känslorADHD

Narcissister ska få hjälp - med helt ny terapiform i Sverige

10 mar, 2023 
AvKatarina Markiewicz
Niki Sundström vårdenhetschef till vänster och en kvinnlig narcissist till höger.
En narcissist är ofta framgångsrik, charmerande och engagerad – men under ytan finns många gånger ett starkt självhat.
Nu prövas en helt ny terapiform i Sverige – för att hjälpa narcissister.
– Många som lider av syndromet har det mycket tufft, säger Niki Sundström, vårdenhetschef och psykolog på Psykiatri Sydväst.
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons

”Hen är en riktig narcissist”, är ett påstående som många av oss säkert hört om personer med stora egon. Tidigare sa man att narcissism var obotligt men sedan några månader tillbaka prövas en ny terapiform på Psykiatri Sydväst i Stockholm. Det är första gången i Sverige man ordnar en gruppterapi för personer som lider av NPS, narcissistiskt personlighetssyndrom.

– Upp mot två procent av Sveriges befolkning kan lida av NPS. Det är dock ytterst ovanligt att narcissisten har sjukdomsinsikt, säger Niki Sundström, vårdenhetschef och psykolog på personlighetsprogrammet på Psykiatri Sydväst.

8 tips på hur du kan boosta din självkänslaBrand logo
8 tips på hur du kan boosta din självkänsla

Hon berättar att det oftast börjar med att patienterna söker hjälp för något annat besvär som depression, ångest eller självmordstankar.

Annons

– Diagnosen narcissistisk personlighetssyndrom kommer vi fram till efter flertalet tester, individuell terapi och i dialog med patienten.

Narcissister saknar ofta sjukdomsinsikt

Gruppterapin för narcissister är unik i Sverige och satte i gång i december i fjol. – Vi startade den efter att ha ringat in en viss grupp av patienter som vi såg hade NPS som huvudproblematik.

Niki Sundström är noga med att betona att terapin inte är någon quick fix, tvärtom.

– Förutsättningen för att få gå i gruppterapin är att patienten själv förstår att terapin hjälper en bit på vägen, sedan ligger ansvaret hos en själv att använda sig av lärdomarna. Man ska också veta att terapin kräver tid då det handlar om två möten i veckan.

Går det att bota narcissism?
– Det går att på egen hand, eller med hjälp, att bli bättre på att hantera sin sårbarhet och ha ett bättre liv.

Hon tror att anledningen till att narcissism uppmärksammats på senare tider har att göra med att man har blivit duktigare på att identifiera diagnosen i Sverige. Hon drar paralleller med diagnosen borderline som tidigare ansågs som en ”slaskdiagnos”, en diagnos man tog till när man inte hade någon närmare vetenskaplig förklaring till ett visst beteende. Men numera är borderline en etablerad diagnos och det finns behandling som hjälper.

Annons

Skillnaden mellan en psykopat och en narcissist

 • Psykopaten har ofta narcissistiska drag men en narcissist behöver inte ha psykopatiska drag.
 • Psykopaten känner ingen skuld eller skam, det kan narcissisten känna.
 • Psykopaten utnyttjar medvetet andra för att få det hen vill. Narcissisten utnyttjar andra i första hand för att skydda sin självkänsla.
 • Psykopaten saknar empati medan narcissisten har en varierande empatisk förmåga som blir extra svag när narcissisten mår dåligt.
 • Psykopaten har en starkare manipulativ sida för att uppnå sina syften än vad narcissisten har.
 • Psykopaten har inte samma bekräftelsebehov som narcissisten har för att må bra.

Två typer av narcissism

Det finns två typer av narcissism förklarar Niki Sundström, den grandiosa och den sårbara. Den grandiosa narcissisten syns och hörs överallt och säger ofta saker utan minsta eftertanke. Vid motgångar eller minsta kritik blir hen ofta aggressiv och skyller ifrån sig på andra eller på att det har varit fel förutsättningar från början.

– Under det amerikanska valet pekades ofta Donald Trump upp som typexempel på en grandios narcissist. Den sårbara narcissisten skyller också ifrån sig och känner sig kränkt, men är inte lika aggressiv och verkar i det tysta.

Niki Sundström menar att en sund narcissism finns hos oss alla, för att vi ska förstå värdet av oss själva. Den kan se saker och ting ur andras perspektiv. Det gör inte den osunda narcissismen. Den skapar problem i vardagen och ser på saker ur eget perspektiv där målet är att skydda sin självkänsla till varje pris.

Annons

Vill ge mer nyanserad bild

Niki Sundström tycker att samhällets syn på narcissister är för ensidig. Hon vill ge en mer nyanserad bild.

– Många som lider av syndromet har det mycket tufft. De har svårt att be och ta emot hjälp, har en svajande självkänsla och ett starkt självhat. Det kan man inte tro för de döljer det extremt bra.

Hon berättar att narcissisten ofta är framgångsrik, charmerande och engagerad. Men att vid motgångar och kritik kan hen växla sinnesstämning väldigt snabbt.

– De vet inte hur de ska hantera sina starka känslor när de blir kritiserade. Flera byter arbetsplats regelbundet men mönstret upprepar sig. De kan ha många bekanta men få eller inga riktiga vänner och de flesta har mått dåligt större delen av sitt liv men vet inte varför.

Hon tycker att folk blandar ihop narcissism med psykopati alltför ofta. Den som lider av psykopati manipulerar och skadar andra människor medvetet medan narcissisten skyddar sin självkänsla och missar att det egna agerandet kan skada andra.

Annons

– Det är viktigt att man förstår den skillnaden när man använder termerna. Vid narcissism är den empatiska förmågan ojämn men vid psykopati saknar man den helt.

Så fungerar terapi för narcissister

 • NPS-terapin startade hösten 2022 på personlighetsprogrammet Psykiatri Sydväst i Huddinge utanför Stockholm.
 • Behandlingsformen väljs i samråd med patienten. Man träffas två gånger i veckan under ett år. En gång i individuell terapi och en gång i grupp om åtta deltagare. Under varje gruppterapisession närvarar två terapeuter.
 • Syftet är att narcissisten förstår att det krävs arbete för att förändra sig själv och är beredd att göra det under terapins gång.
 • Mentalisering, att förstå egna och andras tankegångar, är ett centralt begrepp i NPS-terapin. Terapin bygger både på teoretiska och praktiska uppgifter. Man övar sig på att lyssna på andra i gruppen, går igenom olika svåra situationer tillsammans och får även praktiska uppgifter som ska testas i verkliga livet.
 • Exempel på frågor man går igenom: När blir det svårt för mig? Vilka situationer behöver jag vara observant på? Vad kan jag göra för att inte hamna i dessa situationer och hur ska jag hantera dem? Hur ska jag göra för att inte ta för mycket plats? Vad är en lagom nivå vad gäller socialt beteende ( t ex: att jag inte skickar 15 mejl på raken till någon som inte svarar direkt). Hur blir jag bättre på att lyssna in vad andra tänker? Hur ska jag sluta älta sådant jag inte kan förändra?

Narcissister har svårt att känna sårbarhet

Niki Sundström menar att det är svårt att fastslå vad NPS egentligen beror på, ofta handlar det om en kombination av arv och miljö med något större betoning på arv.

Annons

– Patienter som lider av NPS har svårt att kännas vid sårbarhet. De kan känna rädsla eller sorg men visar det inte. Många har haft en barndom där framgång och styrka alltid värderats högt. De kan också haft en uppväxt men endast beröm för allt de företagit sig. Då är det inte konstigt att man tror att man är felfri och förväntar sig att även andra ska vara det.

Niki Sundströms råd till de som stöter på narcissister är att se till att hålla på sina egna gränser, inte lägga sig platt men inte heller hamna i en maktkamp.

– Det är en svår avvägning. Det viktiga är att man inser att det handlar om personer med mycket dålig självkänsla. De saknar sjukdomsinsikt och har mycket svårt att förändra sig utan professionell hjälp.

Annons