Det finns 4 typer av narcissister
– och inte alla är som du tror

Narcissistisk man vid dator och narcissistisk kvinna som kramas.
7 saker som avslöjar en narcissist
Slå på ljud

En narcissist har ofta lätt att locka människor till sig. Hen är utåtriktad, självsäker och charmig, och får dig att känna dig uppskattad, sedd och älskad.

Men alla narcissister är faktiskt inte så. Det finns även personer som är både lugna och sårbara, men ändå kan klassas som narcissistiska. Faktum är att det finns fyra olika typer av narcissister, och det är bara en som helt passar in i den klassiska bilden av en narcissist.

Grandiosa narcissister

Detta är urtypen för en narcissistisk person. Den högljudda, självsäkra, skrytande typen du säkert sett i filmer och läst om i böcker.

De här personerna blir oftare kära i psykopater och narcissister

– De grandiosa visar sin uppblåsta självuppfattning utan blyghet och kan charma framförallt mer osäkra människor, säger Svenn Torgersen, professor emeritus i psykologi vid Oslo universitet till norska KK.no.

Den grandiosa narcissisten är charmig, uppmärksamhetssökande, självupptagen, okänslig, exploaterande, auktoritär och kan vara aggressiv. En del har lätt att bli fysiskt våldsamma.

Den här typen av osympatiska och arroganta narcissister tänker mycket på sig själva, och sparar inte på sitt förakt för andra, men det är lätt att bli charmerad till en början, innan man genomskådar personens sanna natur.

Sårbara narcissister

De sårbara narcissisterna har fortfarande drag som att de är självupptagna, berättigade, exploaterande, manipulerande och aggressiva, vilka är gemensamma med de grandiosa narcissisterna. Skillnaden är att den sårbara narcissisten är så rädd för kritik att den drar sig från att få för mycket uppmärksamhet.

Så manipulerar narcissisten din självbild

Den här typen av narcissist drar sig för att säga sin mening av rädsla för att bli nertryckt av andra, och håller sitt förakt bubblandes under ytan. Den är osäker och ofta missnöjd med sin lott i livet, eftersom de tycker att de förtjänar bättre.

De känner ofta ångest och skam och drabbas ofta av depressioner. De kan ha motstridiga känslor gentemot sig själva som kan vara både uppblåsta och irrationellt negativa på samma gång.

Kommunala narcissister

Den kommunala narcissisten sätter stort värde på vänlighet, närhet och godhet, och skryter gärna om sina många storsinta och goda gärningar, och ser sig ofta som moraliskt överlägsen alla andra.

De kan vara precis lika utåtriktade som de grandiosa narcissisterna, men istället för att lyfta fram sitt intellekt och styrka lägger den kommunala naricssisten krutet på att framhäva sig själv som godhjärtad och generös. De är inte mindre egotrippade än andra narcissister, de har bara andra sätt att få makt och erkännande.

Maligna narcissister

Den maligna narcissisten är kanske den värsta av de alla. Hen är närmare psykopaten, tack vare sitt behov av att göra andra människor illa, och leka med deras tankar och känslor.

6 giftiga personlighetstyper du ofta träffar – så hanterar du dem

De är paranoida, omoraliska och sadistiska – men behöver inte vara utåtriktade som de grandiosa narcissisterna. De maligna narcissisterna älskar att skapa kaos, är grymma till sin natur och aggressiva som personer.

Narcissistens personlighet kan förändras – snabbt

Det kan vara svårt att veta exakt vilken typ av narcissist man har att göra med. Bland annat för att vissa kan "skifta" mellan typerna. En grandios narcissist kan plötsligt bli en sårbar naricissist som visar känslor (främst ilska) om något inte går som hen vill eller hen blir ifrågasatt.

Sammanfattningsvis är det bra att veta att alla narcissister inte beter sig på samma sätt, utan att narcissism är ett spektrum som innefattar flera olika personlighetsdrag. Men oavsett så kan en narcissist göra dig illa, framförallt psykiskt, om du låter hen komma för nära utan att du är medveten om det narcissistiska beteendet. Ta hand om dig!

Källa: KK.no, Psychology Today Foto: TT

Utvald läsning