Är du emotionellt intelligent? Då har du troligtvis dessa vanor

kvinnor som kramas och tar hand om varandra

Ofta mäts en individs intelligens genom att värdera deras förmåga till logiskt tänkande, vilken testas genom olika IQ-test. På senare tid har bedömandet av EQ tagit allt större plats, som mer handlar om en individs intuitiva och empatiska förmågor. Särskilt viktigt har begreppet blivit för forskning som rör ledarskap.

9 egenskaper som utmärker högintellektuella
1:04

Efter reklamen: 9 egenskaper som utmärker högintellektuella

(1:04)

Slå på ljud

Se också9 personlighetsdrag som tyder på hög intelligens och så påverkar du ditt barns intelligens.

Men hur vet man om man är emotionellt intelligent? Till att börja med kan du se om du besitter följande åtta förmågor eller vanor.

Vad är EQ?

EQ står för Emotional Quotient – på svenska emotionell kvot. EQ-värdet bedöms utifrån hur individen hanterar sina egna och andras känslor, relationer och stress, likväl som hens förmåga att uttrycka sig på ett tydligt sätt, läsa av situationer och tolka andra människors kroppsspråk.

Idag finns precis som för IQ ett en uppsjö gratis EQ-övningar eller EQ-tester att ta online.

Se också6 kroppsspråk som är avtändande enligt forskning.

8 förmågor emotionella intelligenta människor har

1. De har god självmedvetenhet

Detta är en viktig komponent för emotionell intelligens och handlar om förmågan att veta om att ens eget humör och emotionella tillstånd kan påverka andra, och också ha möjligheten att hantera detta i förhållande till andra.

Hur högt RQ har du? (Är du romantiskt intelligent?)

2. De känner av hur andra mår

En hög empatisk förmåga tyder på hög emotionell intelligens. Detta innebär exempelvis att reagera och känna av när någon i sin omgivning är ledsen.

3. De har lätt att tala om sina känslor

Emotionellt intelligenta personer vet hur de ska uttrycka sina känslor på rätt sätt och har därför inga problem att tala om dessa med andra människor.

4. De kan förstå bakgrunden till sina känslor

De kan enklare se verkliga orsaker till varför de mår på ett visst sätt, trots att känslorna kan mångfacetterade eller komplicerade.

5. De kan reglera sina egna känslor

Känslomässigt smarta individer kan revidera sina känslor innan de agerar efter dem, och de låter inte känslorna styra deras liv.

6. De är målmedvetna

Ofta har dessa personer en god chans att bli framgångsrika, då de kan hantera eventuella känslostormar som kan tillkomma stora förändringar och ändå hålla sig motiverade genom sitt sikte på slutmålet.

6 otippade tecken på att du har hög intelligens

7. De har goda sociala förmågor

Inte sällan har emotionellt intelligenta människor starka sociala färdigheter, ofta till följd av en god förmåga att ha uppsikt över sina egna och andras känslor.

8. De upprätthåller sunda relationer

De kan hantera personer effektivt och lär sig vilka förhållanden som är hälsosamma och bra att behålla – och inte.

Källa: Utforska sinnet
Foto: TT

10 budord de allra klokaste personerna lever efter

Utvald läsning