10 budord de allra klokaste personerna lever efter

Slå på ljud

Är du riktigt klok? I så fall känner du förmodligen igen dig i de här tio punkterna som psykolog Shahram Heshmat säger att alla människor med stor visdom har gemensamt, till Psychology Today.

1 Du bör sträva efter att ha ett öppet sinne

Vill vi lära oss något nytt och kunna se på saker från olika håll så är nyfikenhet, fantasi och att ifrågasätta det vi tror på väldigt bra och användbara egenskaper.

Det handlar om att vidga våra vyer och våga skapa nya sanningar, lära nytt, istället för att envist hålla fast vid det vi alltid trott på – bara för att.

2 Du bör alltid visa empati

Vill vi förstå världen så behöver vi förstå våra medmänniskor och kunna se saker från olika synvinklar. Kloka människor lyssnar på andra, ser andra och ser till allas gemensamma bästa. De har stor empati.

3 Du behöver ägna dig åt självreflektion

För att kunna växa och bli visare krävs en hel del självreflektion där man kan ifrågasätta sin åsikter och beteenden för att kunna dra användbara lärdomar, och inte minst fundera över hur man vill gå vidare och hur man bäst kommer vidare.

4 Du vill se både till ditt egna och andras bästa

För att ett beslut ska bli ett bra beslut så behöver man ha vägt in både sitt eget och andras bästa. Personer med stor visdom försöker se till den optimala lösningen för alla inblandade, trots olika intressen.

5 Du kan känna dig trygg i dig själv

Kloka personer har lärt sig att livet inte går att kontrollera i detalj och att det inte alltid blir som man har tänkt. Men däremot litar de till sig själva och sin egen förmåga att kunna hantera situationer som uppstår.

6 Du blir klokare med åldern

När vi blir äldre blir vi ofta mindre fokuserade på oss själva och mer fokuserade på dem vi har omkring oss och kan lyfta blicken ännu högre och se på världen ur ett större perspektiv.

När vi blir äldre är det också vanligare att vi blir medvetna om att livet är en begränsad tid och omvärderar vad som är viktigt. Det här är kloka personer medvetna om.

7 Du blir klokare av erfarenheter

Kloka personer vet att det kommer jobbiga perioder i livet och kan använda sig av erfarenheter från tidigare händelser när det väl sker. De vet att vi stöter på hinder men att det är en naturlig del av livet.

8 Du ser mer om du lyfter blicken

Kloka personer drivs inte i första hand av att få saker gjorda, och mål kring det, utan snarare av livsmål. De vill säga – de har ett bredare perspektiv och kan lägga klurigare detaljer åt sidan och istället fokusera på det som är allra viktigast.

9 Du behöver skapa mening med livet

Är man vis så vet man att för att må riktigt bra så behöver man känna att man har ett syfte, en mening. Det gör oss mer emotionellt stabila och inte lika sårbara när livet känns tungt.

10 Du behöver kunna styra dina känslor

Kloka människor vet att vi behöver kunna hantera och reglera våra känslor på sätt som hjälper oss. De kan anpassa sin känslor efter vad situationen kräver. Som att ta till humor för att skapa band till andra, eller vända negativa känslor till positiva.

Källa: Psychology Today Foto: TT