Hur högt RQ har du? (Är du romantiskt intelligent?)

Par med högt RQ, romantiskt intelligenta
TV: Det bästa sättet att träffa den stora kärleken på
1:36

Efter reklamen: TV: Det bästa sättet att träffa den stora kärleken på

(1:36)

I ett förhållande är en av förutsättningarna för att man ska vara nöjd och lycklig att man är bra på att stötta varandra. Att man kan se varandras behov – och även tillgodose dem.

Hur bra är du på att be om känslomässigt stöd?

För en del kommer det här mer naturligt. De kan både be om stöd och ge det på intuition. Andra blir istället krävande, klagar och kritiserar mer eller "stänger av" och blir känslomässigt kalla och drar sig undan.

Hur vi är beror bland annat på hur vi har vuxit upp och vad vi lärt oss om anknytning till andra. Man tror att de som haft lyhörda föräldrar oftare är trygga i det här beteendet.

Enligt teorin kan istället de som inte haft lyhörda föräldrar ofta bli mer osäkra och tar med sig det in i nya relationer. Man kan då ha svårt att både be om stöd och att ge känslomässigt stöd.

Kvinna med lågt RQ, inte romantiskt intelligent

Med lågt RQ har man svårt att både be och och ge emotionellt stöd.

Känslomässigt stöd hänger ihop med RQ

Det här hänger senare i livet ihop med romantisk kompetens, RQ. I en ny studie har psykolog Jiaqi Zhou och hans team tittat på om man kan utveckla sin romantiska kompetens, bli bättre på det och få högre RQ.

I studien utgick man från att romantisk kompetens innebär främst tre olika saker:

 1. Insikt. Hur bra är din förmåga att reflektera över romantiska erfarenheter och förutse hur ditt eget beteende påverkar ditt förhållande?
 2. Ömsesidighet. Hur bra är du på att förstå att din relation handlar om att kunna möta och tillgodose varandras behov? Och på att förstå att alla har olika behov men att de är precis lika viktiga?
 3. Känslostyrning. Hur medveten är du om de känslor som du känner, och hur är din förmåga att kanalisera dem på ett sätt som gynnar både dig och din partner?

Romantisk kompetens handlar alltså främst om att i ett förhållande vara medveten om både sina egna och sin partners känslomässiga behov, och även att kunna tillgodose de behoven.

Positiva och negativa beteenden kopplat till RQ

I studien tittade man på par som fick svara på frågor och som blev intervjuade var för sig. Man lät också paren prata med varandra medan man filmade och analyserade. I samtalen fick de turas om att söka emotionellt stöd och ge emotionellt stöd.

Man tittar efter positiva och negativa beteenden i att söka stöd och ge support. Exempel på positiva och negativa beteenden är:

Söka stöd på ett positivt sätt:

 • Att be om hjälp på ett respektfullt sätt.
 • Att kunna uttrycka lämpliga känslor relaterade till ämnet.
 • Att kunna svara positivt på förslag eller frågor.

Söka stöd på ett negativt sätt:

 • Att klaga eller gnälla.
 • Att kräva hjälp, inte be om det.
 • Att agera defensivt.

Att ge stöd på ett positivt sätt:

 • Att bekräfta sin partners känslor.
 • Att uppmuntra till diskussion.
 • Att ge specifika förslag.
 • Att visa tillgivenhet eller ge fysisk kontakt.

Att ge stöd på ett negativt sätt:

 • Att skylla på sin partner.
 • Att kritisera sin partner.
 • Att inte lyssna ordentligt och vara ouppmärksam.
 • Att få ämnet att handla om sig själv.

Tanken är alltså att om man har hög romantisk kompetens så är man bättre på att både söka stöd på ett positivt sätt och att ge stöd på ett positivt sätt.

Hög romantisk kompetens ger mer positiv relation

Man med högt RQ, romantiskt intelligent

Om ett par har hög romantisk intelligens är deras relation oftast mer positiv.

I studien såg man också att hos de par som hade hög romantisk kompetens så vara man bättre på att inte impulsivt säga eller göra saker som vi vet kommer att såra vår partner i stundens hetta.

Man såg också att par med hög romantisk kompetens hade fler positiva än negativa beteenden. Och så var det även om man hade anknytningsproblem från början. Man drar därför slutsatsen att romantisk kompetens är något som går att träna upp.

Har man inte med sig det här från barndomen är det alltså absolut inte läge för att ge upp, man behöver bara öva och bli mer medveten om sina beteenden.

Se också: 4 enkla parterapiövningar att göra i hemmet
1:23

Efter reklamen: Se också: 4 enkla parterapiövningar att göra i hemmet

(1:23)

Foto: TT Källa: Psychology Today