Överviktsforskaren: ”Största hälsorisk-faktorn är att bli viktmobbad”

överviktig kvinna ser ledsen utS

Övervikt ökar risken för diabetes typ 2, hjärtsjukdom, ledbesvär, cancer, och depression. Listan kan göras lång och den blir allt längre när forskningen går framåt. Men det betyder inte att alla med övervikt och fetma förr eller senare blir sjuka. Det betyder inte heller att smala är förskonade från sjukdomarna.

Se också: 5 attraktiva egenskaper som är viktigare än utseendet

5 attraktiva egenskaper som är viktigare än utseendet
1:04

Efter reklamen: 5 attraktiva egenskaper som är viktigare än utseendet

(1:04)

Slå på ljud

Fetma-larmen skapar onödig oro

Det larmen om överviktens risker främst gör är att de skapar onödig oro.

– Det är fullkomligt orimligt att definiera en tung kropp som en sjukdom, säger Erik Hemmingsson, docent och överviktsforskare på Gymnastik och idrottshögskolan, GIH.

Han är också aktuell med boken Kriget mot kroppen tillsammans med Stina Wollter.

– Resonemanget om fetma som ett hot mot hälsan går inte att föra ner på individnivå. Det finns många tjocka människor som har en utmärkt hälsa och som lever väldigt sunt, säger han.

Ändå kan den med övervikt få välmenta råd om att äta mindre och röra på sig mer, vilket bara gör det hela värre:

– Den här typen av viktmobbning, diskriminering och sociala bestraffningar är en en otroligt viktig anledning till varför tjocka människor har en ökad förekomst av viss sjukdom överhuvudtaget, säger Erik Hemmingsson.

Kriget mot kroppen

Finns en smalhetsnorm

Han tycker att vi felaktigt har fått ett tunnelseende på vikten som roten till allt ont gällande hälsan. Han menar också att den som väger för mycket faktiskt kan göra saker som minskar risken för att övervikten leder till ohälsa.

– Den ohälsa som är överrepresenterad hos överviktiga kan man kompensera med andra hälsofrämjande saker som motion, bra mat och god sömn. Det är vår gamla bantningskultur med vikthets och smalhetsnorm som har gjort hetsjakten på tjocka accepterad. Och den finns överallt, på sociala medier, i vården och i arbetslivet. Fortfarande kan en person som väger för mycket få höra av sin läkare att hen ska banta när personen söker vård för allt från vaxproppar till fotsvamp. I USA nekas idag överviktiga ibland att donera sina organ just på grund av sin vikt.

Molly Hammars ilska mot vikthetsen i media

Kroppspositivism har ändrat synen något, men det går långsamt

En svensk rapport visar också att kraftigt överviktiga har cirka 80 procentenheters lägre sannolikhet att bli erbjudna arbete jämfört med de som anses normalviktiga. Inom kultur och underhållning ses tjocka ofta som glada, lata och lite korkade.

– Där har man länge kopplat ihop tjocka med lågt IQ. Vi skulle aldrig acceptera att man gjorde det på grund av kön eller nationalitet, säger Erik Hemmingsson.

Tjocka är på sätt och vis den sista utposten när det gäller mobbning som det ses mellan fingrarna på. Motrörelser, som kroppspositivism, har ändrar synen på övervikt något:

Stina Wollter och Erik Hemmingsson

Stina Wollter och Erik Hemmingsson har skrivit boken Kriget mot kroppen tillsammans. Foto: TT.

– Det finns en viss ökad medvetenhet om att övervikt inte behöver vara ett hälsomässigt problem, men det går väldigt långsamt framåt, konstaterar Erik Hemmingsson.

Det behövs helt enkelt en ny syn på vikt i allmänhet och övervikt i synnerhet, menar Erik Hemmingsson. För så länge vi ser den stora kroppen som ett problem så kommer den att vara det.

– Vi borde hylla kroppen för det mirakel den faktiskt är istället för att gå omkring och vara missnöjda med den, säger han.

Foto: TT, Gabriel Liljevall

Utvald läsning