Måste arbetsgivaren informera om covid-19 på arbetsplatsen? Detta gäller!

Måste arbetsgivaren informera om covid-19 på arbetsplatsen? Detta gäller!
Fem vanliga frågor och svar om covid-19
Slå på ljud

Under pandemin har många arbetsplatser fått ändra sina vanliga rutiner. För en del innebär det att man numera måste jobba hemifrån medan man på andra arbetsplatser har fokuserat på att skapa en så säker miljö som möjligt på arbetsplatsen.

Vilka krav finns på min arbetsgivare under pandemin?

Arbetsgivare har, oavsett vart man jobbar, vissa krav på sig för att förebygga smittspridning av covid-19. Det är viktigt att ansvariga löpande bedömer riskerna för smittspridning och ohälsa på arbetet. I verksamheter där risk för smitta finns kan arbetssätt och rutiner behöva ändras.

Kraven innebär att arbetsgivaren måste:

  • Undersöka arbetsmiljön.
  • Riskbedöma verksamheten: vilka arbetsmoment medför risker? Hur kan riskerna minskas?
  • Göra särskilda riskbedömningar för arbetstagare i riskgrupper.
  • Besluta om åtgärder för att minska riskerna.
  • Genomföra åtgärderna.
  • Kontrollera att åtgärderna minskat riskerna.
  • Se till att personalen får tydlig information om riskerna i arbetet och hur de ska skydda sig. De är också skyldiga till att försäkra sig om att alla har förstått informationen.

Kan arbetsgivaren tvinga mig att gå till kontoret under corona?

Ja, arbetsgivaren kan kräva att arbetet ska utföras på kontoret. Om du ställer dig emot att beslutet kan detta ses som en arbetsvägran, något som kan leda till allvarliga konsekvenser.

Men eftersom rådet från myndigheterna är att jobba hemifrån, om möjligt, så brukar de flesta arbetsgivare lätta på ordinarie regler och låta de som vill och kan arbeta på distans.

Kan mitt arbete påverkas om jag tillhör riskgrupp?

Det är särskilt viktigt att personal, som tillhör någon riskgrupp, inte smittas av coronaviruset. Om du tillhör en riskgrupp måste din arbetsgivare göra en särskild riskbedömning över ditt arbete och hur du skyddas. Under pandemin kan det innebära att du får andra, mindre riskfyllda arbetsuppgifter.

Bra att veta är också att under perioden 1 juli till 31 december 2020 finns det möjlighet för vissa definierade riskgrupper att erhålla förebyggande sjukpenning. Detta innebär att en arbetstagare som tillhör, enligt Socialstyrelsens definition, en riskgrupp och som riskerar att bli allvarligt sjuk av covid-19 har rätt till förebyggande sjukpenning för den del av arbetstiden som inga alternativa arbetsuppgifter kan erbjudas.

Måste jag informera min arbetsplats om att jag blivit sjuk i covid-19?

Blir du sjuk i covid-19 gäller smittskyddslagens skyddsplikt. Detta innebär att den som blivit smittad är skyldig att följa läkarens rekommendationer och instruktioner samt att informera de personer som den har kommit i kontakt med och som har identifierats vid läkarbesöket.

Som regel räcker det med att du informerar den arbetsgrupp som är direkt berörd, det vill säga de personer som du vistats tillsammans med. Anställda som har varit på arbetsplatsen under perioden då de varit smittsamma, rekommenderas att informera närmaste chef.

Har jag rätt att veta om någon på min arbetsplats fått covid-19?

Det är lite oklart vad arbetsplatsens ansvar egentligen är här. Om du har blivit smittad är du ansvarig för att informera de personer som du kan ha smittat. Samtidigt ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förbygga att övriga anställda utsätts för smittan. Rent krasst skulle arbetsgivaren kunna informera de övriga anställda om att smittan har funnits på kontoret men det finns inga tydliga skyldigheter om få tillgång till informationen om du inte har vistats i närheten av den smittade. Är du osäker på hur arbetsplatsen hanterar eventuella fall av covid-19 är det alltid en god idé att ta kontakt med din närmaste chef och reda ut vad som gäller.

Får arbetsgivaren berätta vilken kollega som blivit sjuk i covid-19?

Arbetsgivaren ska undvika att berätta vem den smittade personen är. Men om arbetsgivaren bedömer att det, på grund av exempelvis skyldigheter inom arbetsrätten, är absolut nödvändigt att avslöja vem som smittats ska den anställda i fråga informeras om detta i förväg.

Arbetsgivaren bör också vidta åtgärder för att skydda den anställdas integritet. Informationen som lämnas ska alltid vara saklig och korrekt och får inte vara kränkande för den anställda som berörs. Utöver dataskyddsreglerna finns det regler om tystnadsplikt och sekretess som kan påverka vilka uppgifter om en anställds sjukdom som en arbetsgivare får lämna ut.

Källa: Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Unionen, KFO och Datainspektionen. Foto: TT

Läs mer:

Corona och julhandel 2020 – det här är vad som gäller

Träna på gym? Det här gäller! (Gymkedjor om nya restriktionerna)

Det här gäller när du reser i kollektivtrafiken

Utvald läsning