SömnMindfulnessOnt i magenPollenallergiNyttig matMunhälsa

Från viktfokus till kroppsacceptans med hjälp av HAES

27 mar, 2023 
Angelica
Att skrota viktfokuset, maträdslan och lära sig att se på kroppen med snälla ögon … Det lyckades Angelica Ershag, 38, göra med några av Health at every size-rörelsens principer: kroppsacceptans, intuitivt ätande och rörelseglädje.
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons

Med en varm norrländska som skvallrar om hennes ursprung börjar Angelica Ershag, numera boende i Göteborg, att berätta om sin tidigare relation till kroppen.

– Jag tyckte väldigt illa om min kropp, och det satte sig på självkänslan, säger Angelica.

I perioder har hon känt rädsla för viss typ av mat, och uteslutit livsmedel för att gå ner i vikt. Framför allt i tonåren och efter Angelicas två graviditeter var tankarna kring vikt och mat ständigt närvarande.

4 steg mot en hälsosammare inställning till din kroppBrand logo
4 steg mot en hälsosammare inställning till din kropp

Intuitivt ätande viktig del av HAES

En dag år 2019 fick hon ett tips som kom att förändra hennes syn på kroppen radikalt. Angelicas syster, som bor i USA, berättade att hon hade blivit hjälpt av intuitivt ätande. Det går ut på att lyssna till kroppens behov och signaler i stället för att sätta upp kostregler. Intuitivt ätande är ett verktyg som anammas inom bland annat den amerikanska rörelsen Health at every size, HAES. Översatt till svenska ungefär: Hälsa i alla storlekar.

Annons

HAES-principerna handlar i korthet om att jobba för att motverka viktdiskriminering i samhället och förbättra tillgången till likvärdig sjukvård, oavsett kroppsstorlek. Det väckte ett intresse hos Angelica och slutade med att hon gick en masterutbildning i kostvetenskap, där hon inriktade sig mot just HAES och intuitivt ätande.

Det här är HAES

Rörelsen Health at every size ­bygger på följande principer:

Viktinkludering: Acceptera och respektera mångfalden av kroppsformer och storlekar, och avvisa det idealiserande eller patologiserande synsättet kring specifika vikter.

Hälsofrämjande arbete: Stötta arbete som förbättrar tillgången till likvärdig vård, samt mänskligt välbefinnande. Det inkluderar att uppmärksamma individuella behov så som fysiska, ­ekonomiska, sociala, andliga och emotionella.

Äta för välmående: Främja flexibelt, individualiserat ätande baserat på hunger, mättnad, näringsbehov och njutning, i stället för externa kostscheman fokuserade på viktkontroll.

Respektfull vård: Erkänn våra ­fördomar och jobba för att viktdiskriminering ska upphöra. Ge information om tjänster med förståelse för att socioekonomisk status, etnicitet, kön, ålder och andra identiteter kan påverka viktstigma. Stötta miljöer som tar itu med dessa orättvisor.

Rörelse som förbättrar livskvaliteten: Stötta möjligheten till fysiska aktiviteter som tillåter människor oberoende av storlek, förmåga och intresse att röra på sig, på en nivå som de själva väljer.

Källa: The association for size diversity and health

Annons

Ser på kroppen med snälla ögon

Angelica omfamnade själv principerna, vilket innebar att hon skrotade viktfokuset. Nu äter hon för sitt välmående och ägnar sig åt fysisk aktivitet som hon tycker om, efter dagsform. Men framför allt har hon lärt sig att acceptera och respektera att vi alla kommer i olika former och storlekar.

– Jag har hittat en kärlek till min kropp, och en vilja att ta hand om den. Jag ser på kroppen med snälla ögon.

Även om det är ett pågående arbete.

– Gamla tankar kan ploppa upp ibland, men de får inget fäste eftersom mitt egenvärde inte mäts i hur jag ser ut, förklarar Angelica.

I USA är tankesättet rätt vanligt förekommande bland exempelvis dietister, primärvårdsläkare och psykologer. 2003 grundades den ideella organisationen The association for size diversity and health, ASDAH, som har ett internationellt medlemskap för dem som följer HAES-principerna. ASDAH samverkar med olika aktörer för att avveckla viktcentrerad hälso- och sjukvård.

Annons

Forskning om HAES

I en studie som utfördes av forskare vid U.S Department of Agriculture fick 78 kvinnor med ett BMI över 30 delta i antingen ett HAES-program eller i ett traditionellt viktminskningsprogram. Kvinnorna i viktminskningsprogrammet uppmanades att äta mindre, räkna kalorier och träna mer. HAES-gruppen instruerades att äta när de var hungriga, hitta en fysisk aktivitet som de tycker om och välja hälsosam mat. Men det fanns ingen förbjuden mat och ingen blev tillsagd att gå ned i vikt.

Två år senare vägde kvinnorna i de båda grupperna ungefär lika mycket. Kvinnorna som deltog i viktminskningsprogrammet hade tappat lite i vikt efter sex månader, men gått upp i vikt igen efter de två åren. Samtidigt hade HAES-deltagarna mer hälsosamt blodtryck, lägre kolesterol och var mer fysiskt aktiva än kvinnorna i den andra gruppen.

Källa: National Geographics

Fokus på hälsobeetende istället för vikt

– Min förhoppning och tro är att vi även i Sverige kommer kräva saker, som att inte prata om vikten utan i stället prata om hälsobeteenden, säger Angelica.

Det finns en del kritik mot HAES. Förutom att det kan tolkas som att alla är hälsosamma oavsett storlek går kritiken ut på att synsättet skulle främja övervikt, motarbeta viktnedgång och förneka att vikt har en direkt påverkan på hälsan.

HAES syftar inte på att alla är hälsosamma, utan att hälsa kommer i alla former, betonar Angelica. Hon förtydligar också att HAES varken förespråkar en hög vikt eller är emot viktnedgång, utan att rörelsen vill frångå viktfokuset helt.

Annons

– Det finns en koppling mellan hög vikt och olika sorters sjukdomar, men det behöver inte betyda att kroppsfettet orsakar sjukdomarna. Det kan bero på fettcellerna i sig, men det kan även bero på andra faktorer som stress, konditionsnivå, viktpendling eller viktstigma, säger Angelica.

Angelica Ershag
I dag äter och tränar Angelica Ershag för välmående och har insett att hennes egenvärde inte mäts i hur hon ser ut.

Angelica vill sprida sin kunskap och hjälpa andra att bygga upp ett positivt förhållande till kropp och mat. Därför startade hon i januari förra året eget företag, där hon coachar och håller föreläsningar om intuitivt ätande och HAES.

– Jag vill att människor ska må så bra som möjligt i den kropp som de har fötts i, säger Angelica.

Angelicas bästa råd till dig som vill anamma HAES

1. Kroppsacceptans

  • Avfölj konton på sociala medier som premierar en viss vikt och fyll ditt flöde med kroppsvariation.
  • Ta på dig kläder som känns bra och sitter skönt på kroppen.
  • Tala till dig själv med kärlek och omtanke, i stället för att ge dig själv kritik.

2. Anta inte automatiskt att du vet ­något om en person, baserat på kroppsform eller vikt.

3. Reagera och säg ifrån när någon talar nedsättande om personer på grund av deras kroppar.

4. Lär dig mer om intuitivt ätande och ge din kropp det den behöver i form av rörelseglädje och matfrihet.

5. Ställ krav när du är i kontakt med vården. Här är två användbara frågor:

  • Vilket råd hade du gett någon med en annan vikt, med samma symtom som jag?
  • Vilken forskning kan du hänvisa till när du säger att jag bör gå ner i vikt?
Annons

Experten om HAES

Cynthia Bulik är professor i ätstörningar vid Karolinska institutet och en framstående forskare inom området. Hon berättar att HAES varit till stor hjälp för en del människor som lider av ätstörningar och att det är ganska vanligt att vårdkontakter i USA använder principerna under ätstörningsbehandlingar.

– Ohälsosam bantning kan både framkalla ätstörningar och bibehålla dem genom att fokusera på BMI och viktminskning. Många individer med ätstörningar, särskilt hetsätningsstörning och bulimia nervosa, rapporterar historier om viktstigma, mobbning och till och med viktbaserad diskriminering. De söker HAES-vänliga kliniker i USA för all sjukvård, säger Cynthia Bulik och tillägger:

– Det finns också väldigt hemska berättelser om allvarliga medicinska diagnoser som har missats eftersom läkare inte kunnat förbise patienternas större kroppar, berättar hon och förtydligar att det kan handla om läkare som anser att patienternas problem bara beror på att de är överviktiga och att lösningen är att gå ner i vikt.

Cynthia Bulik har forskat om ät­störningar sedan 1984.
Cynthia Bulik har forskat om ät­störningar sedan 1984.

Cynthia Bulik höjer dock ett varningens finger för dem som lider av anorexi, självsvält.

– Min enda oro med namnet Health at every size är att det verkligen inte är lämpligt för dem med anorexia nervosa. Det kan och ska inte innebära att man kan vara frisk vid en väldigt låg kroppsvikt. Fokus på att återfå vikt och näring vid behandling av anorexia nervosa är absolut nödvändigt, men det är bara ett första steg. När det kommer till andra ätstörningar spelar HAES en viktig roll för många människor.

Hit kan du vända dig

När ditt beteende och dina tankar rörande mat, kropp och ibland träning börjar att ta upp en väldigt stor del av ditt liv behöver du i regel hjälp. Ju snabbare du söker hjälp, desto bättre är det. På 1177.se kan du se hur vården ser ut i din region. Men exempelvis kan du vända dig till följande instanser: elev- eller studenthälsan, ungdomsmottagningen, vårdcentralen, företagshälsovården, BUP, allmän öppenpsykiatrisk mottagning, ätstörningsenhet, psykiatrisk akutmottagning eller privata mottagningar.

Om du behöver råd och stöd innan eller under tiden kan du exempelvis vända dig till: Frisk & Fri, Ätstörningszonen eller SHEDO.

Källa: Frisk & Fri

Text: Emma Garzon foto: Privat & Ulf Sirborn/KI

Annons