SömnMindfulnessOnt i magenMunhälsaVätskebrist

Stor guide: Så väljer du rätt coach för dina besvär eller mål

04 sep, 2022 
kvinna hos terapeut
Många vill ha en coach som hjälper dem med allt från att utvecklas i sitt ledarskap till att bli av med en fobi. Men vilken typ av hjälp passar egentligen ditt problem eller mål? Vår guide ger dig svaret.
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons

Det finns i princip ingenting man inte kan få hjälp med idag. Listan över olika professioner, coacher och terapeuter som finns för att vägleda kan göras oändlig. Men det gäller att veta vad de har för bakgrund och vad de kan hjälpa till med för att kunna fatta ett beslut om var man bör vända sig.

Utbildning, titlar och licenser inom psykologi och terapi

Först och främst är det viktigt att klargöra att titlarna coach och terapeut, till skillnad från legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och psykiatriker, inte är skyddade yrkestitlar. Det innebär att vem som helst kan kalla sig coach och terapeut oavsett utbildning, dessutom med attribut som ”diplomerad”, ”certifierad” och ”licensierad” med eller utan grund.

När det gäller de andra professionerna behöver man ha genomgått flera års studier och praktik samt godkänts av Socialstyrelsen för att få sin legitimation. Det styrker att personen har en tillräcklig utbildning och kunnighet för att jobba med yrket. Det är olagligt att utge sig för att ha legitimation om man inte har det. Däremot är psykolog och psykoterapeut inte skyddade yrkestitlar om man tar bort ordet legitimerad.

Annons

Rätt hjälp för dig – läs på

Med det inte sagt att coacher eller terapeuter behöver vara dåliga, tvärtom. De kan vara suveräna för att utveckla olika styrkor eller behandla mindre allvarliga tillstånd. Men det kan vara extra viktigt att kika på om personens utbildningar och erfarenheter motsvarar de som man själv tycker är viktiga hos en person som ska hjälpa till med det man vill ha hjälp med.

7 saker terapeuter gör när de känner sig ensammaBrand logo
7 saker terapeuter gör när de känner sig ensamma

Det är också viktigt att poängtera att det kan vara klokt att söka hjälp av någon yrkesgrupp med legitimation om man har ett problem som begränsar en i vardagen och kräver ordentlig behandling. Man kan se det lite som att en coach kan utveckla styrkor och hjälpa oss att nå målsättningar medan en psykolog, psykiatriker eller psykoterapeut går till botten med problem och behandlar dem.

Annons

Coacher eller terapeuter jobbar inte heller under patientlagen och är därför svårare att hålla ansvariga för eventuell felbehandling. Är man missnöjd eller har blivit illa behandlad av någon inom vården går det att anmäla, det är svårare med coacher och terapeuter.

Här är en genomgång av några av de vanligaste yrkesgrupperna:

Psykolog

Vad är det? En person med psykologexamen som arbetar med psykologi.

Utbildning: En psykologutbildning pågår i regel i fem år på universitetet. Efter det behöver man genomföra praktisk tjänstgöring under ett år för att få sin legitimation.

Behandlar: Depression, ångest, tvångstankar, fobier och ätstörningar bland annat. Hjälper också till med stresshantering, sömnsvårigheter, sorgbearbetning, relationsproblem med mera. Även mer allvarliga tillstånd som personlighetsstörningar, bipolär sjukdom och psykossjukdom behandlas.

Så jobbar de: En psykolog kan arbeta på till exempel en vårdcentral, i en skola eller i en arbetsorganisation. Behandlingsmetoderna kan bestå av samtalsterapi, kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi. Men de kan också arbeta med utredningar av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller demens.

Annons

Bra att veta: Till skillnad från en psykoterapeut och psykiater kan psykologen ofta genomföra alla steg i patientkedjan innefattande utredning, diagnostisering och behandling.

Psykoterapeut

Vad är det? En person med examen i en människovårdande utbildning som utbildat sig vidare på Psykoterapeut-programmet.

Utbildning: En legitimerad psykoterapeut har en grundexamen som till exempel psykolog, läkare, socionom, präst eller sjuksköterska. Efter det måste man ha läst en grundläggande psykoterapiutbildning och ha arbetat minst två år under handledning för att kunna gå psykoterapeutprogrammet. Sammanlagt tar psykoterapeut-delarna minst fem år. Psykologer undantas från grundutbildningen.

Behandlar: Depression, ångest, sömnsvårigheter, stress, ätstörningar och trauma bland annat. Hjälper också till med stresshantering, sömnsvårigheter, relationsproblem med mera. Även allvarligare tillstånd som personlighetsstörningar, bipolär sjukdom och psykossjukdom.

Annons

Så jobbar de: En psykoterapeut arbetar oftast inom hälso- och sjukvården men kan även driva eget. Behandlingsmetoderna kan bestå av samtals-, kognitiv beteende-, psykodynamisk-, grupp-, par-, familje-, kris- och traumaterapi.

Bra att veta: Till skillnad från en psykolog som utreder, diagnostiserar och behandlar så utgår ofta psykoterapeuten från en redan satt diagnos och behandlar den.

Psykiatriker

Vad är det? Psykiatriker kan även kallas psykiater. Det är en utbildad läkare som valt att specialisera sig på psykiska sjukdomar, tillstånd och störningar.

Utbildning: Allt som allt tar det cirka elva år att avlägga läkarexamen, göra allmäntjänstgöring, få sin legitimation och genomföra specialisttjänstgöring.

Behandlar: Beroende, missbruk, depression, ångest, fobier och ätstörningar bland annat. Även mer allvarliga tillstånd som trauma, personlighetsstörningar, bipolär sjukdom och psykossjukdom. Hjälper också till med strategier vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Annons

Så jobbar de: En psykiatriker arbetar oftast inom hälso- och sjukvården, på en psykiatrimottagning, med att framför allt utreda och diagnostisera. Behandlingsmetoderna består av läkemedel, samtalsterapi samt livsstils- och miljöförändringar.

Bra att veta: Till skillnad från psykologer och psykoterapeuter som fokuserar mer på patientens tankar och känslor så har psykiatrikern specialkompetens i de medicinska och fysiska delarna hos patienten. Psykiatrikern får även skriva ut psykofarmaka som antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, det får inte övriga göra.

Terapeut

Vad är det? Det finns en mängd olika specialiteter hos terapeuter. Den gemensamma nämnaren är att de tillhanda-håller olika terapiformer.

Utbildning: Det finns många, både seriösa och mindre seriösa, utbildningar som lär ut olika typer av terapi. Det finns terapeuter med psykolog- eller psykoterapeututbildning i grunden men de behöver inte ha någon utbildning alls.

Annons

Behandlar: Depression, ångest, tvångstankar, fobier och ätstörningar bland annat. Hjälper också till med stresshantering, sömnsvårigheter, sorg- bearbetning, relationsproblem med mera.

Så jobbar de: Ofta har de någon specialitet, som ”KBT-terapeut”. Behandlingsmetoderna kan bestå av samtals-, kognitiv beteende-, psykodynamisk-, interpersonell-, grupp-, par-, familje-, kris- och traumaterapi.

Bra att veta: Till skillnad från coacherna säger sig terapeuterna vilja behandla olika tillstånd. Men då terapeut inte är en skyddad yrkestitel är det viktigt att ta reda på bakgrunden och utbildningen eftersom psykoterapimetoder rent av kan vara skadliga i fel händer. KBT-terapeut är dock en skyddad titel som kräver samma bakgrund som en psykoterapeut.

Coach

Vad är det? Det finns en mängd olika specialiteter hos coacher. Oftast är de egna företagare och erbjuder till exempel karriär-, föräldra-, hälso-, livs- eller idrottscoaching.

Annons

Utbildning: Det finns många olika kurser och utbildningar som lär ut coaching men omfattningen varierar kraftigt och kan vara allt från några dagar till år. Det finns coacher som lutar sig mot andra utbildningar, till exempel en i psykologi, men de behöver inte göra det.

Behandlar: I grunden handlar coaching inte om att behandla någonting utan om att stärka eller utveckla olika aspekter av sitt liv. Till exempel bygga upp en mer positiv självbild, utvecklas i karriären, prestera bättre på jobbet eller bli en bättre ledare.

Så jobbar de: En coach lyssnar till klienten, stöttar och kommer med konstruktiv feedback i väg-ledande samtal. Detta på ett sätt så att klienten själv ska finna sina styrkor, utvecklas och överkomma sina problem och hinder.

Bra att veta: Till skillnad från tidigare nämnda professioner så är en coach mer i nuet och hjälper medan en psykolog, psykoterapeut eller psykiater ofta blickar bakåt med oss.

Av: Sara Frisk

Foto: TT

Annons