FörkylningHuskurerOnt i magenTarmproblemBenskörhetKlimakterietNyttig mat

Forskningens framsteg – med kvinnan i fokus

08 mar, 2024 
Kristina Gemzell Danielsson
Kunskapen om hur kön och genus påverkar hälsan har ökat betydligt de senaste decennierna. Bestående förändringar börjar i regel i forskningen, där man nu satsar för att jämna ut orättvisor och kunskapsglapp.
Annons

Uppenbara fysiska och biologiska skillnader mellan könen har varit kända sedan länge och har också varit en orsak till att forskningen fokuserat mer på män än kvinnor. Särskilt hormonella skillnader, där menstruationscykeln och risken för påverkan på en eventuell graviditet har varit anledningen till att forskningen koncentrerats mer på männen historiskt. De har helt enkelt en jämnare hormonnivå som gör det lättare att både tolka och jämföra resultaten.

Men i nutid har det också dykt upp olikheter som inte tidigare varit kända. Som till exempel att mäns och kvinnors hjärtan ser olika ut, vilket i sin tur påverkar hur symtom på en infarkt yttrar sig. Under pandemin blev det också tydligt att covid-19 tog sig olika uttryck beroende på kön, där männen blev mer sjuka än kvinnorna.

Genusperspektiv i forskningen

Men även genus, alltså sociala och kulturella skillnader kopplat till kön, spelar in. Ett exempel är smärta, som både upplevs och beskrivs olika av män och kvinnor. För pågående och kommande forskning ökar nu kraven på ett jämställt perspektiv. Från och med i år måste forskare som söker medel från Vetenskapsrådet, Sveriges största statliga forskningsfinansiär, redogöra för om köns- och genusperspektiv är relevanta i den planerade forskningen.

Kristina Gemzell
Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi.Foto: Ulf Sirborn

GOING-FWD är ett annat konkret exempel, det är ett pågående internationellt forskningsprojekt som undersöker betydelsen av könsskillnader vid hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk njur­sjukdom och neurologiska sjukdomar.

Annons

Utvecklar preventivmedel för män och kvinnor

En stor del av jämställdhetsfrågorna bottnar i reproduktiv hälsa, det vill säga allt som händer från och med en kvinnas graviditet och förlossning. Att förebygga oönskade graviditeter gynnar både kvinnohälsa och jämställdheten i ett större perspektiv, menar Kristina Gemzell Danielsson som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska Institutet.

– Vi håller på med utveckling av preventivmedel för både kvinnor och män. Oönskad graviditet underminerar kvinnors skolgång, hälsa, sociala status och framtida möjligheter till arbete, liksom hälsan hos deras barn. Detta bidrar till deras ojämlika ställning i samhället, säger hon.

Vården är uppbyggd på forskning gjord på män

Och det händer fler spännande saker vid KI där Kristina Gemzell Danielsson är verksam. Här har man också forskat inom fenomenet brustet hjärta, ett tillstånd som primärt drabbar kvinnor. Även livmoderhalscancer är ett djupt prioriterat ämne, där forskarna tror att sjukdomen kan utrotas helt inom en snar framtid.

Annons