Forskning: Ny metod avslöjar alzheimer innan det ger symtom

kvinnlig läkare hjälper håller om äldre kvinna
5 diffusa tecken på depression
Slå på ljud

Alzheimer är den allra vanligaste formen av demens. I Sverige har drygt 100 000 personer alzheimers och de flesta av dem är över 65 år. Men sjukdomen kan också komma redan efter 35 års ålder, även om det är ovanligt.

Alzheimer kännetecknas av förändringar i två proteiner i hjärnvävnaden. Det ena är proteinet tau, det andra proteinet beta-amyloid. Båda proteinerna kan bilda plack som samlas i specifika områden i hjärnan och i ryggmärgsvätska.

Se ocksåvaccin mot alzheimers sjukdom under utveckling.

En tredjedel hade förändringar men inga symtom

Det är forskare från Göteborgs universitet, som tillsammans med kollegor på tre andra universitet i Europa, nu har hittat en ny metod att hitta sjukdomen flera år innan den bryter ut. Detta genom att använda en ny, känsligare teknik för att hitta proteinerna i blodet.

I den första studien undersökte man 381 personer i 60-årsåldern. De hade inga symtom på alzheimer eller andra kognitiva problem. Det visade sig att ungefär en tredjedel hade de aktuella förändringarna i hjärnan trots att de var symtomfria. Fortsatta studier visade att de två proteinmarkörerna fortsätter att öka från det symtomfria stadiet till sena stadier av alzheimer.

Se ocksåkosten som minskar risken för demens.

Kan leda till effektivare behandling

De läkemedel som idag används vid alzheimer har hittills inte varit särskilt effektiva. Men den nya metoden att hitta alzheimer i ett avsevärt mycket tidigare skede kan göra det möjligt att sätta in behandling långt innan symtomen bryter ut. Resultaten är också viktiga för testning av nya behandlingar mot sjukdomen.

– Ett sätt att förbättra möjligheterna till framtida behandlingar är att pröva dem i mycket tidiga stadier av sjukdomen, säger Kaj Blennow, professor i klinisk neurokemi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, som lett forskningen, i ett pressmeddelande.

Foto: TT

Läs mer:

Filmen som berör hela världen: Dementa Marta minns med musik

Studie: 3 nya riskfaktorer för demens upptäckta

5 vanliga former av demens – här är symtomen

Utvald läsning