Studie: 3 nya riskfaktorer för demens upptäckta

Dricka alkohol
Slå på ljud

Demens är en folksjukdom som spås öka rejält de kommande åren. Sjukdomen orsakas av hjärnskador och yttrar sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Ofta försämras minnet, språket, tidsuppfattningen och orienteringsförmågan.

Demens går att förebygga

Men forskare menar att minst var tredje fall av demens skulle kunna förebyggas. Redan för några år sedan sammanställde en internationell forskargrupp en lista med nio saker som ökar risken att drabbas av demens. De är:

 • låg utbildning
 • högt blodtryck
 • hörselnedsättning i åldern 45 till 65 år
 • rökning
 • fetma
 • depression
 • fysisk inaktivitet
 • diabetes
 • brist på social kontakt hos personer över 65 år

Här är de nyupptäckta riskfaktorerna för demens

Nu har samma forskargrupp hittat ytterligare tre saker som bevisligen ökar risken för demens och som därför bör vara med på listan. De är:

 • överdriven alkoholkonsumtion
 • traumatisk hjärnskada
 • luftföroreningar

De tolv riskfaktorerna står för ungefär 40 procent av alla demensfall, enligt forskarna. Många av dem kan också förebyggas, antingen av personen själv eller av samhället. Till exempel kan man själv minska sin alkoholkonsumtion, medan det för andra riskfaktorer kan behövas politiska beslut, exempelvis bättre trafikregler för att minska risken för traumatisk hjärnskada och nya klimatlagar för att minska luftföroreningarna.

Effektiv behandling saknas

Med tanke på att antalet demensdrabbade i världen spås öka från dagens 47 miljoner till 131 miljoner år 2050 är alla förebyggande åtgärder viktiga.

– Inom ett sånt här område, där vi tyvärr inte har en effektiv behandling än, så är det jätteviktigt att hitta faktorer som kan modifieras för att minska risken att människor drabbas, säger Laura Fratiglioni, professor inom åldersrelaterade sjukdomar vid Karolinska Institutet, i en intervju med Sveriges Radios Vetenskapsnyheterna.

Foto: TT

Läs mer:

8 sjukdomar som lätt förväxlas med demens

5 vanliga former av demens – här är symtomen

Nyhet: Dina ögon kan avslöja om du kommer att få demens