FörkylningHuskurerOnt i magenTarmproblemBenskörhetKlimakterietNyttig mat

Skadligt att lyssna på musik i hörlurar ofta? Audiologen svarar

27 aug, 2021 
Jonas Brännström
Hur påverkar egentligen det konstanta hörlursanvändandet oss – är det positivt? Negativt? Påverkas vi bara fysiskt eller också psykiskt? MåBra reder ut alla frågetecken tillsammans med audiologen Jonas Brännström.
Annons
5 saker som får dig att må dåligt på jobbetBrand logo
5 saker som får dig att må dåligt på jobbet

Många av oss använder hörlurar för att lyssna på musik, podd eller annat ljudmedium varje dag. De kan agera sällskap på den annars tråkiga buss- eller tågfärden – eller vara ett hjälpmedel för att behålla fokus i en rörig arbetsmiljö.

Men tål verkligen våra öron att ständigt utsättas för höga toner, under en lång tid och på så nära håll? Så här säger Jonas Brännström, docent i audiologi vid Lunds universitet.

Hur påverkas vår hörsel av att lyssna mycket i hörlurar?

Vi väntar fortfarande på att se effekterna av allt detta lyssnande, menar Jonas Brännström. Som med mycket annan ny teknik som tillkommit under 2000-talet kan det behöva dröja så mycket som ett-två decennium innan regelrätta mätningar och studier inom området ska ha hunnits genomföras. Men det finns varningstecken.

Annons

– En amerikansk studie fann att knappt 60% av en grupp universitetsstudenter som lyssnade med hörlurar på en bärbar mediaspelare överskred den dagliga rekommenderade ljudexponeringen. Det motsvarar en högstanivå som är acceptabel (85 dBA) om du arbetar i buller under 8 timmar på en dag. Vid den och starkare ljudnivåer finns en tydlig risk för att du får permanenta hörselskador och/eller tinnitus, förklarar Jonas.

Hörselnedsättning har koppling till demens

Trots detta verkar dock bullerskador i regel ha gått ner snarare än upp de senaste decennierna, berättar audiologen. Detta då vi blivit mer medvetna kring arbetsmiljö, och att färre individer deltar i militärtjänstgöring. Men det betyder inte att man ska ta sin hörsel för givet.

– Vi vet att det allra flesta av oss kommer att få en hörselnedsättning som orsakas av det naturliga åldrandet och den åldersnedsättningen debuterar tidigare hos individer som utsatts för skadliga ljudnivåer tidigare i livet. Så tidigare skadlig ljudexponering ligger oss till last. I och med att det tycks finnas en koppling mellan hörselnedsättning och kognitiv prestationsförmåga och även demens så är det viktigt att vi vinnlägger oss om att ha så fullgod hörsel så länge som möjligt.

Annons

Jonas rekommenderar därför att man ska ta all den hjälp man kan vad det gäller hörselrehabilitering och se till att få hörselapparat om man så behöver. Om man är osäker kring sin hörsel kan det vara bra att gå till en vårdcentral eller örondoktor och få den testad.

”Ljud kan skapa både lugn och stress”

Men det finns också undersökningar som pekar mot att det här lyssnandet kan öka vårt psykiska välmående.

– Andra studier pekar på att personer som lyssnar på en portabel mediaspelare när de pendlar känner sig lugnare, och det finns också undersökningar som indikerar att lyssnandet kan göra att man känner mer tillfredställelse av att göra vardagssysslor, berättar Jonas.

Samtidigt har man kunnat se att pulsen rent fysiskt går upp på människor när de lyssnar på något i ett par hörlurar, vilket indikerar på en ökad stress i kroppen. Dock är det inget som bara behöver vara negativt, menar Jonas.

– Man har sett i studier att pulsen ökar vid starkare nivåer. Huruvida det är positivt eller negativt kan dock skilja mellan individer. Ljud kan skapa både lugn och stress, det beror på vem man är som person.

Annons

Ta vilopauser mellan lyssning – och håll en rimlig ljudnivå

Om du jobbar i en bullrig miljö kan du behöva vila från ljud när du är hemma för att den totala ljudexponeringen inte ska bli skadlig. Man bör också tänka på att ta ljudpauser från musiklyssnandet då man generellt tenderar att höja ljudet desto längre man lyssnar.

– Ju längre vi lyssnar desto större är risken att vi ökar volymen på det vi lyssnar på. Vi brukar säga att vi habituerar till ljudet. Det innebär att för att vi ska få samma upplevelse efter ett tag behöver vi öka ljudnivån.

Detta menar Jonas att man ska försöka undvika, ihop med att höja ljudet för att överrösta högt buller runtomkring sig.

– Ett praktiskt råd är att ställa in det du ska lyssna på i en tyst miljö. Då minskar riskerna att du ställer in så starkt att det blir hörselskadligt. Den nivån som du ställt in i tystnad ska du inte sedan när du byter miljö.

Annons