5 symtom du bör ta på allvar om du fått Astra Zenecas vaccin

Astra Zenecas vaccin mot covid-19 och kvinna som blir vaccinerad.
Här är biverkningarna av vaccinet som rapporterats in i Sverige
Slå på ljud

Under tisdagen den 16 mars kom beskedet att även Sverige stoppar vaccineringarna med Astra Zenecas covid-19-vaccin. Då hade redan flera länder, bland annat Tyskland, Norge och Danmark, satt vaccineringarna på paus.

Anledningen var att man sett ett antal fall där personer i åldrarna 20-50 bara dagar efter att ha fått vaccinet från Astra Zeneca drabbats av en tidigare oupptäckt biverkning, i form av blodproppar kombinerat med blödningar.

Ej klar koppling till Astra Zenecas vaccin

Tidigare har lindriga biverkningar som feber, trötthet och smärta vid vaccinationsstället rapporterats. Men den här typen av biverkningar är betydligt allvarligare – av de sju fall i Tyskland som rapporterats in till och med den 15 mars har tre avlidit. Inget fall finns rapporterat i Sverige.

Därför får fler kvinnor än män biverkningar av vaccinet

Det är dock inte klart att fallen har en koppling till vaccinet, även om förekomsten av sjukdomen visat sig vara större i gruppen som fått vaccinet än i resten av befolkningen.

Folkhälsomyndigheten har gått ut med information till sjukvården, och till personer som fått Asta Zenecas vaccin under de senaste 14 dagarna.

Här är symtomen du ska hålla koll på.

Astra Zenecas vaccin – symtom på allvarliga biverkningar:

  • Ovanliga blåmärken.
  • Punktformade blödningar i hud eller slemhinna.
  • Näsblod som är svårt att få stopp på.
  • Svullnad, rodnad eller tydlig ömhet i ben eller armar.

Paul-Ehrlich-institutet, tyska institutet för vaccin och biomedicin, skriver även att den som har tagit vaccinet och känner att den efter fyra dagar fortfarande blir sämre, med huvudvärk som ett första symtom, bör kontakta vården.

Det här vet vi om coronavaccinet från Astra Zeneca

Väldigt ovanlig biverkning

Av de 1,6 miljoner personer i Tyskland som fått Astras vaccin är det alltså sju personer (sex kvinnor och en man) som fått detta svårbehandlade problem med blodproppar och blödningar. Det är med andra ord väldigt ovanligt, med en risk på 0,0004 procent, vad vi vet i dagsläget.

På torsdag den 18 mars väntas ett nytt besked från EMA (europeiska läkemedelsverket) om hur vaccineringarna ska fortsätta med Astra Zenecas vaccin. Då kommer även Folkhälsomyndigheten att meddela hur Sverige kommer att gå vidare.

Har allra flest biverkningar

Enligt statistik från Läkemedelsverket är Astra Zeneca det vaccin med flest inrapporterade biverkningar i Sverige.

Av 85 000 vaccinerade svenskar hade 3 281 rapporterat in misstänkta biverkningar fram till den 11 mars. När det gäller Pfizer/Biontechs vaccin har det kommit in 3 929 biverkansrapporter på 443 000 vaccinerade svenskar.

I de flesta fall rör det sig om biverkningar som feber, huvudvärk, muskelvärk och yrsel.

Källa: Folkhälsomyndigheten, Paul-Ehrlich-Institut Foto: TT

Utvald läsning