Studie: Viktminskning på internet fungerar!

Studie visar att viktprogram på internet fungerar.

Övervikt är vanligt bland oss svenskar idag. Varannan man och var tredje kvinna är drabbad. Kan viktminskningsprogram på internet lösa problemet? Det ville forskare vid Högskolan i Halmstad och Karolinska Institutet ta reda på. Därför började de studera ätbeteendet hos medlemmarna på en viktminskningssajt där vem som helst kunde gå med.

De som blev medlemmar på sidan fick tillgång till ett webbaserat viktminskningsprogram med information om hur man övergår till en sundare livsstil, möjlighet att chatta med experter varje vecka, sociala nätverksfunktioner, en databas med kalorisnåla recept och ett system för att själva rapportera och hålla koll på hur de tränade och åt samt hur vikten då påverkades.

Resultatet av viktprogrammet

När resultatet senare kom visade det sig att männen som fullföljde programmet hade gått ner ungefär 7 procent och att kvinnorna hade tappat 5,8 procent av sin tidigare vikt.

Forskarna undersökte sedan hur personerna som deltog i studien förändrade sitt ätbeteende över tid. De delade in ätandet i tre kategorier som de utgick från: okontrollerat, återhållsamt och emotionellt. Både män och kvinnor minskade sitt okontrollerade ätande och ökade graden av återhållsamt ätande.

När det gäller det emotionella ätandet – eller tröstätandet som det kallas i folkmun – så var resultaten däremot olika för könen. När de först blev medlemmar på viktminskningssajten så tröståt männen mer än kvinnorna. Men under studiens gång minskade deras emotionella ätande, medan det inte blev någon skillnad för kvinnorna.

Forskarna drog då slutsatsen att viktklubbar på internet kan hjälpa människor att gå ner i vikt och förändra sitt ätbeteende. Men eftersom män och kvinnor har olika förhållanden till mat och sitt ätande så måste man ta hänsyn till det vid utformningen av programmen för att uppnå så goda resultat som möjligt.

Försökspersonerna fick svara på en enkät vid tre tillfällen: när de blev medlemmar på viktminskningssidan och tre respektive sex månader senare. Resultatet baserades på hur väl de 620 personerna som både svarade på enkäterna och fullföljde programmet lyckades. Av dessa var 524 kvinnor och 96 män.

Av: Elin Lenander Foto: Thinkstock

Läs mer:

Fettbrännardieten: Minska 5 kilo på 2 veckor!

Tappa kilon med nya FLEX-dieten!

Därför räcker 3 minuters träning – i veckan!