5 vanor som de flesta sunda familjer har gemensamt

lycklig familj skrattar i soffan

Om man inte vet vad som är sunt är det också svårt att definiera vad som är osunt. Hos Psychology Today listar psykoterapeuten Kaytee Gillis några vanor och synsätt som de flesta funktionella familjer har gemensamt.

7 beteenden vi kan ha med oss från barndomen
2:11

Efter reklamen: 7 beteenden vi kan ha med oss från barndomen

(2:11)

Slå på ljud

1. De respekterar sunda gränser

I välmående familjer respekteras allas privatliv, både vuxnas och barns. Föräldrarna föregår med goda exempel för hur man hanterar känslor – de visar empati och självkontroll, och bemöter känslor och stress på ett passande sätt, som barnen kan lära sig av. När konflikter uppstår hanteras de på ett tryggt sätt – de vuxna visar hur man löser meningsskiljaktigheter och tvister på lämpliga vis.

Nicole LePera: ”Alla har trauman de behöver läka”

2. Varje familjemedlem betraktas som en individ med egen, viktig åsikt

I en funktionell familj känner alla att de har rätt till sin egen åsikt, som respekteras och får uttryckas så länge man inte kränker någon annan (viktiga och slutgiltiga beslut tas dock av de vuxna). Motsatsen – alltså att växa upp i en familj där det inte finns utrymme för olika åsikter, leder ofta till att man inte riktigt vet vem man är och vad man vill, eftersom man aldrig fått lära sig att fundera över och uttrycka sina åsikter under barndomen.

3. De sätter rimliga regler och förväntningar, anpassade efter barnens åldrar

En sund familj har fasta regler som är anpassade för barnens olika åldrar. När detta saknas uppstår annars lätt en miljö som präglas av förvirring och kaos. Föräldrarnas förväntningar på barnen ska inte vara desamma som förväntningarna man på för sig själv eller andra vuxna.

5 vanliga egenskaper hos personer som haft en svår barndom

4. Varje persons behov möts på ett passande sätt

Alla i familjen bryr sig, på sin nivå, om de andras välmående och gör sitt bästa för att tillgodose de andra familjemedlemmarnas behov. Detta innebär att föräldrarna tar känslomässigt ansvar för barnen, inte tvärtom.

5. Alla familjemedlemmar känner sig trygga och man räknar med misstag

I en sund familj är kärleken villkorslös och barnen känner sig trygga med att våga göra misstag. När de sker utforskas misstagen för att få en bättre förståelse, istället för att skapa känslor av skam kring dem. Barnen förstår att oacceptabelt beteende visserligen bestraffas, men att de också kommer förlåtas för sina misstag och att de inte påverkar föräldrarnas kärlek.

Att vara barn till en alkoholist – så läker du som vuxen

Viktigt är att komma ihåg är att det finns nog ingen familj som ständigt lyckas leva efter dessa filosofier. Men så länge grunden finns där på de flesta punkterna så finns det plats för en hel del missbedömningar – för att man är mänsklig helt enkelt.

Foto: TT

Äldsta syskonet? Se 5 vanliga saker som tas upp i terapin
0:58

Efter reklamen: Äldsta syskonet? Se 5 vanliga saker som tas upp i terapin

(0:58)

Slå på ljud

Utvald läsning