Så slutar du skjuta upp viktiga saker – psykologens tips

Förtvivlad kvinna med pärmar och dokument framför sig
5 knep att ta till när livet känns mer stressigt än roligt
1:45

Efter reklamen: 5 knep att ta till när livet känns mer stressigt än roligt

(1:45)

Slå på ljud

Att man prokrastinerar beror sällan på lathet utan är ofta snarare förankrat med perfektionism, ångest eller en rädsla av att misslyckas. Det kan också handla om att man känner sig olycklig eller ostimulerad av det man gör.

Att inse vad som ligger till grund för sitt beteende är således första steget mot att komma över det. Det är inte heller ovanligt att människor prokrastinerar för att kroppen skriker efter återhämtning. I sådant fall bör du snarare läsa vidare här.

Men med utgångspunkten att du mår bra men vill lära dig att ta tag i saker mer direkt, så har du här några av psykologen Ellen Hendriksens bästa tips på hur du går till väga för att sluta prokrastinera.

Psykologen: så slutar du prokrastinera – 3 tips

1. Tänk i mer positiva termer

När du har en jobbig uppgift framför dig försök tänk på de bra saker som kan komma ur att klara av den. Detta innebär konkret att i så många tankegångar som möjligt byta ut ett ”jag måste” till ”jag vill”-budskap.

Prokrastinerar du viktiga saker? Det beror troligtvis INTE på lathet

Exempel på det kan vara att i stället för att ”du måste förbereda dig för den supertunga presentationen på jobbet” försöker tänka i termer av att ”jag vill lära mig mer om det här ämnet”, eller ”jag vill imponera på min nya chef” eller något annat positivt som kan komma ut ur den avklarade situationen.

Samma gäller saker som behövs göras i hemmet. I stället för ”jag måste rensa ur garderoben” så kan du pröva att tänka ”jag vill enkelt komma åt mina kläder varje morgon” eller ”jag vill skänka kläder till välgörenhet”.

2. Sluta sträva mot perfektion

Inte ens perfektionister strävar egentligen mot att uppnå just perfektion. Inte heller finns ett universellt sådant tillstånd som alla kan vara överens om. Utan det perfektionister egentligen gör är att undvika misslyckanden, detta då dessa är alldeles för kopplade till det egna värdet som människa.

Ett sätt att komma förbi detta på är att sluta värdera sig själv med ytterligheter, i former av exempelvis ”dålig” eller ”bra”. Tänk i stället på prestationen på samma sätt som en lärare rättar en uppsats. Ett felstavat ord gör aldrig så att uppgiften inte blir godkänd, snarare finns möjligheten att trots små fel få högsta betyg.

Försök också sluta koppla ihop ditt värde som person med din prestation genom att uppmärksamma alla dina lager som människa. Registrera alla dina egenskaper, färdigheter, relationer och saker du åstadkommit och inse att ett misslyckande inte påverkar alla dessa samtidigt. Insikten får dig förhoppningsvis inte bara sluta att prokrastinera, utan gör dig också till en tryggare människa.

Lider du av överdriven perfektionism? Vi listar symtomen

3. Schemalägg tid – och bara börja

Kanske sticker denna punkt i någons ögon men i grund och botten handlar det om att man måste ta tjuren vid hornen. Att prokrastinera grundar sig i ett mänskligt behov av att vilja ha det bra i detta nu, vilket gör att man kanske tillåter sig själv göra det som är roligt först.

Men har man något man måste ta tag i som känns tungt, se till att schemalägg en tid då du utsätts för minimalt med distraktion, och där du innan hunnit ta tag i annat som normalt annars kan stjäla din uppmärksamhet. Sen bara bestäm dig för att sitta med det så länge som du avsatt tid för det – oavsett om det står still i huvudet eller inte.

Ofta lossnar det när man väl satt sig, men om det inte gör det är det också viktigt att inte klanka ner på sig själv. Uppgiften är säker svår av en anledning, så även om du inte kommit så långt på uppgiften som du önskat – har du nog kommit ett steg närmare mot att få den klar och kan planera in ett senare tillfälle då du fortsätter.

Källa: Psychology Today, Bättra dig

Foto: TT

Utvald läsning