Fråga psykologenNarcissismUtmattningssyndromHögkänslighetPsykopatiska dragHantera känslor

Styr du ditt eget liv – eller åker du bara med?

27 mar, 2024 
kvinna i gul top samt kvinna som skriver dagbok
Styr du ditt liv själv – eller åker du bara med? För många är det en fråga som bränner till – och ett tydligt tecken på att det är just det du ska ta dig tid att utforska oftare. Vilka frågor som bränner till i dig? För det är genom att analysera och arbeta med dem som du blir lyckligare, på riktigt.
Annons

"Jag önskar att jag haft modet att leva sannare mot mig själv."

Det är det absolut vanligaste svaret på frågan om vad människor som ligger på dödsbädden ångrar i livet.

Men att vara sann mot sig själv är inte så lätt om man inte har modet, eller tar sig tiden till, att gräva djupt och lyssna till sin inre röst.

5 tips för att öka lyckan på lång siktBrand logo
5 tips för att öka lyckan på lång sikt

Det är den största anledningen till att så många inte lever sina bästa liv menar Stefan Ekberg, författare till "Livet runt …" åtta stycken böcker, som vardera innehåller över 400 frågor, särskilt anpassade för varje åldersfas mellan tonåren och 80-plus.

Till sin hjälp för att formulera relevanta frågor har han haft sitt hjärteprojekt, nyhetsbrevet Smartare liv. Det har över 50 000 prenumeranter, till vilka han regelbundet ställt frågor under de senaste 14 åren.

Annons

Ta dig tid att hitta svaren i dig själv

Nyckeln till att verkligen fånga sina insikter och nå sina mål är nämligen just att ställa frågor och skriva ner svaren. För att sedan göra en handlingsplan.

– Att ställa sig själv frågor är mycket starkare än att någon talar om för en hur man ska göra. Man får mer insikter och det är precis det som händer när man går i terapi. De ställer frågor – och för att komma fram till svaren måste man ställa sig själv frågor.

Man har egentligen lösningarna.

– Det är bara att man måste ge sig tid att analysera det, vilket väldigt få människor gör idag. De har inte tid. Allt går alldeles för fort. Vi är för fixerade i vad alla andra människor gör hela tiden, säger han.

Och tillägger att vi inte är så intresserade av vad våra hjärtan säger att vi ska göra.

Stefan Ekberg är entreprenör, författare och förlagschef med fokus på personlig utveckling.

– En miljon människor i Sverige äter läkemedel för att förbättra den psykiska hälsan. Så var det inte förut. Ett stort problem är att vi alla går omkring och känner oss mycket mindre än vad vi är. Och tror att alla andra är så stora.

Annons

Vilka är dina "emotional triggers"?

Varje person har sina unika nycklar för att låsa upp livets dörrar. Vilka det är blir ganska tydligt genom vad Stefan kallar för emotional triggers; Var brinner det till? Vilka frågor gör det lite ont att läsa?

– Det är ju skitjobbigt att titta inåt, men det är fantastiskt välgörande när man väl kommer ut på andra sidan.

Även om många av de existentiella frågorna är högt relaterade till olika åldersfaser, är det väldigt olika vilka tvivel, önskningar och funderingar man har. Likaså om det främst handlar om att odla sin förnöjsamhet eller om det behövs en framåtrörelse.

Men hur vet man att det är dags att förändra någonting i livet?

– Livet handlar ju om upp- och nedgångar. Det måste vara upp- och nedgångar. Men när man känner att någonting inte stämmer är det dags att undersöka vad. Man behöver inte sitta och analysera sitt liv hela tiden. Men jag tror att man ska göra det i perioder. Livet och omvärlden förändras ju hela tiden, men vi tänker inte på att vi själva också behöver förändras med förändringarna.

Annons

Om vi återgår till listan om vad man ångrat i livet, utöver önskan att ha levt mer sant mot sig själv, så önskar många att man: inte jobbat så mycket, haft mod att uttrycka känslor, hållit bättre kontakt med vänner och, inte minst – att man tillåtit sig själv att bli lyckligare. Är någon av dessa frågor dina emotional triggers – och alltså områden för dig att utvecklas? Eller är det kanske något av de förslag Stefan listar här nedan?

10 exempel på självutforskande frågor för livet runt 40

1. Är jag nöjd med min karriär och den riktning jag har valt, eller finns det något annat jag längtar efter att utforska eller förändra?

2. Hur påverkar mina relationer min livskvalitet, och ger jag tillräckligt med tid och energi till de människor som betyder mest för mig?

3. Tar jag hand om min fysiska och mentala hälsa på ett sätt som kommer att gagna mig på lång sikt?

4. Har jag hittat en bra balans mellan arbete, fritid och familjeliv, eller finns det områden som behöver justeras?

Annons

5. Stämmer mitt nuvarande liv överens med mina djupaste värderingar och de mål jag har för mig själv?

6. Är jag på en god väg mot ekonomisk stabilitet och säkerhet, eller finns det områden jag behöver förbättra?

7. Hur ser jag på mig själv och mina prestationer, och är jag för hård mot mig själv på något sätt?

8. Ägnar jag tid åt att lära mig nya saker och utvecklas personligen, oavsett om det är inom mitt yrkesområde eller personliga intressen?

9. Hur bidrar jag till samhället och de gemenskaper jag är en del av, och finns det mer jag skulle vilja göra?

10. Vad ger mitt liv mening och syfte, och känner jag att jag är på rätt väg för att uppfylla dessa?

10 exempel på självutforskande frågor för livet runt 50

1. Har jag uppnått de mål jag satte upp för mig själv tidigare i livet, och vilka nya mål vill jag sätta nu?

2. Hur kan jag bäst använda min erfarenhet och visdom för att berika mitt eget liv och andras?

Annons

3. Är jag nöjd med kvaliteten och djupet i mina nuvarande relationer, och finns det några jag vill förbättra eller återuppliva?

4. Hur förbereder jag mig för pensionering, både ekonomiskt och emotionellt, och är jag nöjd med min planering?

5. Finns det någon ny hobby eller aktivitet jag vill utforska nu när jag kanske har mer tid till mitt förfogande?

6. Hur tar jag hand om min hälsa nu när jag blir äldre, och finns det förändringar jag behöver göra för att förbli frisk och aktiv?

7. På vilka sätt vill jag bidra till samhället, och finns det någon särskild organisation jag känner mig passionerad för?

8. Reflekterar jag över mina tidigare erfarenheter på ett sätt som är konstruktivt och ­lärorikt?

9. Hur balanserar jag behovet av trygghet med önskan om nya upplevelser och ­utmaningar?

10. Vad är min syn på åldrande och hur påverkar den min ­livsstil och mina beslut just nu?

10 exempel på självutforskande frågor för livet runt 60

1. Vilka är de mest värdefulla lärdomarna jag har dragit av mitt liv hittills, och hur delar jag dessa med yngre generationer?

Annons

2. Hur hanterar jag förändringar i min hälsa och livsstil som kommer med åldrandet, och finns det anpassningar jag behöver göra för att fortsätta leva ett fullt och rikt liv?

3. På vilka sätt kan jag fortsätta att engagera mig i samhället och känna att jag bidrar, oavsett om det är genom volontärarbete, mentorverksamhet eller på annat sätt?

4. Är jag nöjd med mina relationer med familj och vänner, och finns det relationer jag vill förbättra eller nya jag vill bygga?

5. Hur förvaltar jag min tid och energi på bästa sätt, med tanke på mina intressen, passioner och min kapacitet?

6. Har jag en plan för att hantera mina ekonomiska behov och säkerställa min ekonomiska välfärd under de kommande åren?

7. Finns det drömmar eller mål jag fortfarande vill uppfylla, och vad kan jag göra för att förverkliga dem?

8. Hur reflekterar jag över mitt livs betydelse och syfte, och finns det något jag vill ändra eller förbättra?

9. På vilka sätt kan jag fortsätta att utveckla och utmanas mentalt och emotionellt?

10. Hur förbereder jag mig för de kommande årens utmaningar och möjligheter, och finns det något speciellt jag ser fram emot?

Annons