8 saker intelligenta människor undviker att göra

vänner fikar på café

Intelligens delas ofta in i IQ och EQ (emotionell intelligens) – och numera även SQ, själslig intelligens, som representerar vårt behov av meningsfullhet. Det gör att intelligens inte längre är ett lika mätbart och statiskt begrepp, utan kan vara mer flytande och situationsberoende. Vissa människor har dock ett större försprång än andra. Exempelvis kan en hög EQ och IQ hjälpa en att göra kloka val och undvika en del socialt obekväma situationer. Inspirerade av Ideapod listar vi några saker som intelligenta människor ofta gör – som gynnar både dem själva och andra.

9 egenskaper som utmärker högintellektuella
1:04

Efter reklamen: 9 egenskaper som utmärker högintellektuella

(1:04)

Slå på ljud

1. De skryter och mästrar inte

Intelligenta människor undviker att hävda sin kunskap eller intelligens på sätt som kan uppfattas arrogant eller nedlåtande. De vet att alla människor kan vara läromästare, oavsett utbildning eller bakgrund. De försöker också använda sin kunskap till att hjälpa andra snarare än att bevisa en poäng eller få erkännande. Sådant beteende gör ju dessutom ofta att man upplevs som osäker, snarare än att imponera.

2. De pratar inte så mycket om sig själva

Även om man ska vara stolt över sina framgångar och prestationer kan det framstå som självupptaget och arrogant att prata för mycket om dem. Intelligenta människor inser vikten av ödmjukhet och vet att verklig framgång är ett resultat av samarbete och lagarbete. De ber dessutom ofta andra om deras syn och erfarenheter, vilket inte bara får motparten att känna sig värdefull utan också skapar intressanta samtal som ger dem nya perspektiv och ökar på deras intelligens än mer.

Är du emotionellt intelligent? Då har du troligtvis dessa vanor

3. De avbryter inte när andra pratar

Vi alla vill gärna dela med oss av våra egna idéer eller åsikter, men att avbryta när någon annan pratar är både oförskämt och respektlöst. Intelligenta människor inser att alla har något värdefullt att bidra med, och förstår vikten av aktivt lyssnande innan de flikar in med sina tankar.

4. De gör inte antaganden baserade på fördomar

Det är lätt att råka dra förutfattade slutsatser om andra baserat på fördomar. Intelligenta personer förstår att alla har en egen unik historia och anstränger sig för att lära känna individen. Att vara genuint nyfikna på andra människor ger dem också djupare förståelse för andras upplevelser och perspektiv.

9 vanor och personlighetsdrag intelligenta personer ofta har

5. De undviker skvaller

Det är lätt att dras med i skvaller och skitsnack, men intelligenta personer försöker att undvika sådant beteende. Det är inte bara sårande utan ibland till och med skadligt för den som drabbas. Intelligenta personer tycker att det är onödigt att lägga kraft på att sprida negativitet och väljer hellre att lägga sin energi på produktiva och meningsfulla samtal och att sprida positiv energi.

6. De tar inte åt sig äran för andras jobb eller idéer

Intelligenta människor tar inte åt sig äran för någon annans framgång. Lyckade resultat grundas på en laginsats och alla förtjänar beröm för sina bidrag. De gläds därför gärna åt andras lycka och prestationer, vilket skapar ett klimat där alla växer tillsammans istället för att kannibalisera på varandra.

Ny studie: De som tjänar mest är inte de smartaste

7. De är inte negativa till förändring

Intelligenta människor inser vikten av att vara öppna för nya erfarenheter och idéer, och de söker aktivt efter möjligheter att lära sig nya saker. Även om de förstår att förändring kan vara svårt inser de också att det är det enda sättet att göra framsteg.

8. De undviker onödiga konflikter

Meningsskiljaktigheter kan vara både givande och lärorikt, om man hanterar dem på rätt sätt och med ett öppet sinne. Intelligenta människor vet att konflikter sällan leder till produktiva lösningar, de fokuserar istället på att hitta vägar som gynnar alla inblandade.

Foto: TT

Äldsta syskonet? Se 5 vanliga saker som tas upp i terapin
0:58

Efter reklamen: Äldsta syskonet? Se 5 vanliga saker som tas upp i terapin

(0:58)

Slå på ljud

Utvald läsning