Fråga psykologenNarcissismUtmattningssyndromHögkänslighetHantera känslorADHD

Utveckla din SQ och LEV MER!

26 maj, 2022 
KVINNA NJUTER AV LIVET PÅ STRANDEN
SQ är vår själsliga intelligens – en hög sådan gör det lättare att skapa ett liv i balans, där du känner mening, energi, glädje och närhet till ditt innersta. Alltså motsatsen till ett liv i stress med känslan av meningslöshet, trötthet och att du springer i ett ändlöst ekorrhjul. Här är tio nycklar som hjälper dig hitta dit.
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons

Uttrycket SQ började spridas på 90-talet och är brett förankrat inom både forskning, psykologin och ledarskap. Ändå är det ett relativt okänt begrepp i Sverige. Catharina Sjögren Froborg, som under många år arbetat som chef inom näringslivet och sedan sadlat om till ledarskapscoach fascinerades av ämnet, vilket nu också blivit en bok med det lockande namnet Arbeta mindre – Lev mer! Så utvecklar du din själsliga intelligens, SQ.

Catharina Sjögren Froborg har coachat många till ett mer harmoniskt liv.
Catharina Sjögren Froborg har coachat många till ett mer harmoniskt liv.

I dagens samhälle är SQ kanske viktigare än någonsin för att må bra.

– Nutidens nya valuta är tid. Tid till att leva livet och tid för reflektion, säger Catharina och fortsätter:

– Många har under pandemin fått mer tid för reflektion och insett att de springer i det ändlösa ekorrhjulet och vill ha ut mer av livet. En del av den själsliga intelligensen är att vara mer närvarande och skapa större balans i livet. Först då får du mer tid till att leva på det sätt du vill. Ett dilemma jag ofta hör från klienter är att ‘när jag är hemma, då tänker jag på mitt arbete. Men när jag är på mitt arbete, då är tankarna på det privata planet’. Det vill säga att vi slösar energin genom att inte vara närvarande i nuet, vilket gör oss mindre effektiva.

Annons

Själslig intelligens hjälper dig att hantera livet, såväl det fina som det jobbiga. Många gånger fastnar vi i tankar kring att ”livet händer mig” och att vi inte kan påverka dem. Men förmågan att kunna skifta fokus och välja förhållningssätt är en viktig faktor för lycka. Catharina ger ett talande exempel på detta:

– Viktor Frankl, en av psykologins stora pionjärer, förlorade hela sin familj i förintelsen, och han sade ‘Allt kan man ta ifrån människan, utom en sak – den yttersta friheten att välja förhållningssätt till det som livet för med sig’.

9 egenskaper som utmärker högintellektuellaBrand logo
9 egenskaper som utmärker högintellektuella

En annan viktig nyckel är också insikten av att man inte kan göra allt jämt. Olika saker behöver olika mycket plats i olika delar av livet, och om man inte accepterar det blir resultatet bara splittrat.

Annons

Men var inte för hård mot dig själv. När du slutar döma dig själv då börjar du också döma andra mindre och kan lättare vända negativa tankar till positiva tankar. Det gör dig mer lösningsfokuserad och du får lättare att nå dina mål och önskningar.

Visst låter det bra – så här vill väl alla leva! Varför gör vi inte det redan då? Varför har inte fler av oss lyckats ta sig dit?

– Vi kan utvecklas, coachas och förändras på ytan – det många av oss kallar en quick-fix. Men då är vi snart tillbaka på ruta ett igen. Det är när vi arbetar på djupet som förändringar går vidare från att bara stanna vid uppnådda resultat, till att bli varaktiga. När vi går in för att växa, ta fler insikter och agerar enligt det som är rätt och sant för sig själv, skapar vi en varaktig och meningsfull skillnad. Det är själslig intelligens och gör att man lever det liv man innerst inne vill leva, förklarar Catharina.

Var din egen lyckas smed!

Riktig lycka handlar om förmågan att träna på att hantera negativa känslor och att lyfta lyckokänslorna. Forskning har kommit fram till den här tankeväckande fördelningen:

10% av vår lyckokänsla är kopplad till omständigheter som yrke, ekonomi, partner och hälsa.

50% av vår lyckokvot sitter i våra gener.

Resterande 40% kan vi påverka själv genom våra tankar och handlingar.

Annons

Catharina har själv i allra högsta grad jobbat med sin SQ och sitt förhållningssätt de senaste åren. Först drabbades båda hennes tvillingsöner av olika sjukdomar direkt efter varandra. Det var ett riktigt wake up-call och det som, på riktigt, fick henne att lära sig ta en sak i taget. Tacksamheten var stor när båda friskförklarades.

Och i höstas, under arbetet med boken fick hon själv en hjärnblödning, 48 år gammal.

– I början var läget kritiskt, men jag har ändå klarat mig väl. Det jag tänkte på var barnens rädsla och mitt ansvar att leva livet, inte bara vara i livet. Jag kunde ha fokuserat på att vara ledsen och ha ångest över varför det hände och om det kan hända igen. Men jag har valt att fokusera på tacksamhet och att ha fokus på det som går på rätt håll, istället för det jag inte vet eller kan påverka.

När och hur kan man jobba med sin SQ?

– Vi är i alla nivåer hela tiden. Vi är bara i olika faser. Man kanske jobbar med nivå ett, och sedan ett halvår senare när man har utvecklats ännu mer kan de här sakerna landa på ett helt annat sätt. Vi tar in alla de här perspektiven och delarna på olika sätt i olika saker av livet, menar Catharina.

Annons

För att öka din SQ behöver du gå igenom SQ-pyramidens olika nivåer. Till din hjälp har du nycklarna att arbeta med.

SQ-pyramiden

För att öka vår SQ behöver vi gå igenom SQ-pyramidens fyra nivåer, förklarar Catharina. När vi ökar vår själsliga intelligens, förändras sättet vi agerar på, och hur vi själva väljer att leva våra liv. Hjärnan är nämligen formbar. Det vi väljer att fokusera på och rikta vår uppmärksamhet mot, växer – dels psykiskt, men faktiskt också rent fysiskt.

Sq-pyramiden

Allt vilar på grunden: Självkännedom. När vi vet vilka vi själva är kan vi lättare intressera oss för omvärlden, som är nivå två. Det leder till nivå tre, vår personliga utveckling. Det här blir vi aldrig färdiga med, ju mer vi jobbar med det, desto mer vill vi utvecklas. Nivå fyra är själslig intelligens. Nu har man kommit så långt att man på riktigt kan börja se vad som gör ens liv meningsfullt och ger innerlig glädje och lycka.

Annons

De tio SQ-nycklarna

1. Mening och högre syfte

Jag ser ett större mönster i livet, i mina relationer och i mina dagliga livshändelser. Jag har en känsla av tillhörighet till något större än mig själv. Jag ser helheten.

2. Självkännedom

Jag behöver lära känna mig själv på djupet, först då kan jag förstå mig själv. Då ser jag lättare vad som motiverar och driver mig samt vad jag tror på innerst inne.

3. Värderingar

Jag agerar och lever enligt mina värderingar. Det är viktigt att jag vågar stå för mina val i livet och det jag tror på. Jag har mod att lita på och vila i min integritet.

4. Närvaro, fokus och balans i livet

Jag väljer att vara närvarande i nuet. Jag tränar mitt fokus för att inte vara fast i görande, utan vilar mer i varande.

5. Läromästare – jag lär av misstag och motgångar

Jag lär mig och växer av mina misstag och motgångar. Mina utmaningar och problem ser jag som mina läromästare.

6. Tacksamhet

Jag utvecklar min förmåga för tacksamhet och ödmjukhet. Jag arbetar kontinuerligt för att bidra till andra och att finna min rätta plats.

Annons

7. Medkänsla

Jag förstår och kan sätta mig in i andras situation, utan att tycka synd om dem. Jag känner stark empati med mina medmänniskor.

8. Mångfald

Jag uppskattar olikheter i stället för att acceptera trots olikheter. Jag väljer att se alla fördelar och hur vi kan samarbeta och nyttja våra olikheter.

9. Coachande förhållningssätt

Jag ställer grundläggande coachande frågor, såsom hur, när, var, vem, varför? Jag behöver förstå saker och se kärnan i stället för att bara skrapa på ytan.

10. Helikopterperspektiv

Jag har förmåga att lyfta blicken gällande en situation eller ett problem. Då ser jag den större bilden i ett vidare perspektiv.

Använd din tid smartare: Arbeta mindre – Lev mer!

Just det är ju bokens titel. Och för att lyckas fullt ut med det behöver du jobba regelbundet med nycklarna.

Arbeta mindre – Lev mer! bok

Vinsterna av din utvecklade SQ gör att du får en mer positiv inställning och blir mer effektiv med din tid, vilket gör dig mindre stressad och mer närvarande i nuet. Det gör dig mer balanserad och du får lättare att planera och avstå distraktioner. Du arbetar alltså smartare och mindre och får ändå mer gjort.

Skillnaden mellan SO, IQ, EQ & PQ

SQ omfamnar alla de andra tre intelligenserna, IQ (det vi tänker), EQ (våra känslor), och PQ (vår fysiska intelligens) Tillsammans skapar de medvetenhet om helheten – vår själsliga intelligens.

Foto: TT, Åsa Siller Illustrationer: Anna Lagerström

Annons