Socker kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom

4 300 personer deltog i studien, där både kostvanor och olika sorters blodfetter analyserades. Resultatet visade att personer med skadliga blodfetter också äter mer socker än andra. Andra typer av kolhydrater och fett hade dock inte någon nämnvärd inverkan på blodfettsprofilen.

– Forskningsresultaten tyder på att socker kan orsaka åderförfettning och leda till hjärt-kärlsjukdom. De nya rönen ger ytterligare stöd för att det är bra att dra ner på sockret, säger näringsforskaren Emily Sonestedt, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet och forskningsledare.

Nu fortsätter forskningsteamet att utreda olika orsakssamband, exempelvis om det är sockerintaget som leder till en mer skadlig blodfettsprofil och vilken inverkan arvsanlag kan ha på forskningsresultaten.

LÄS OCKSÅ:

Sockerfällan – om livet som sockerberoende
Lista: Maten som minskar ditt sötsug
Socker-kick: Så reagerar din kropp på sött!

AV: Jennie Sandberg

BILD: Thinkstock