Synka sexlusten – för att få en lyckligare relation

Det är vanligt att par upplever olika sexbehov i en relation.

– Och för dem jag träffar har det blivit ett problem, säger Charlotte Makboul, som är legitimerad psykoterapeut och sexolog på Närhetsakuten i Stockholm.

Hon kan inte se att det finns någon generell skillnad mellan mäns och kvinnors sexbehov.

– Det är lika vanligt att kvinnan har mest lust som tvärtom. Däremot kanske det är mer skambelagt för en man att ha mindre lust. Vi har fortfarande en ganska stereotyp mansbild, där han ska vara den som alltid är redo.

Läs också: Varför är det viktigt med sex? 20 frågor om lust

Olust, lust och sex kan vara svårt att prata om. Därför låter vi ofta bli och hoppas att det ska lösa sig av sig självt. Under tiden fastnar vi lätt i beteendemönster som får oss att må dåligt på olika sätt.

Den med mindre lust kan känna sig pressad och otillräcklig. Känna ett motstånd. Men eftersom man har hört att det är viktigt för relationen med sex ställer man upp – vilket kan leda till att man känner sig utnyttjad, obekräftad och oälskad.

– Ofta spänner man sig också när ens partner vill närma sig, eftersom det kan betyda att han eller hon vill ha sex. Och så drar man sig undan.

Att ställa upp på sex utan att ha lust kan på sikt leda till olika symtom, som smärta, nedstämdhet, långvarig inre stress, impotens och minskad lubrikation/fuktighet. Ingen mår bra av att inte sätta gränser runt sig själv.

Läs också: Forskning visar: Sex är bra för kvinnohjärtat

Den med mer lust drabbas också. Att längta efter närhet och sex med sin partner, och om och om igen få veta att han eller hon inte har samma längtan, leder också till en mängd negativa effekter, som inre stress, nedstämdhet och en känsla av att vara obekräftad och oälskad.

Kort sagt: Upplever den ena, eller båda, ett lidande så har relationen ett problem – som angår båda. Och där båda behöver hjälpas åt att hitta lösningar. Det handlar inte om att den ena sidan, ja eller nej till sex, ska ha större tyngd än det andra. Utan om att hitta en balans som båda vill ha – och mår bra av.

Läs också: Bättre sexliv? Här är hemligheten bakom

Måste man ha sex i en relation?

– Det är helt upp till en själv. Är båda nöjda med att aldrig ha sex finns inget problem. Men annars är sex viktigt för ett fungerande förhållande. Närhet binder oss samman och stärker kärleken. På samma sätt som avsaknad av närhet skapar avstånd och distans.

 

Läs om Charlotte Makbouls 5 steg till synkad sexlust:

5 steg till synkad lust – läs dem här!

Ett bra sexliv är bra för relationen.

Läs mer: 5 konkreta steg till synkad sexlust

 

 

Utvald läsning