Nya kvinnofällan? Så påverkas vi av flexibla arbetstider på distans

kvinna arbetar hemifrån medan barn klättrar på henne

Under pandemin var det många arbetsgivare och medarbetare som insåg att hemarbete i stort fungerat bra. Undersökningar visar att det till och med gynnat produktiviteten och resultaten hos många företag. Samtidigt vittnar arbetstagare på sina håll om att livspusslet enklare går ihop.

Men en ny undersökning, utförd av Högskolan i Gävle, visar att det flexibla arbetet inte enbart är positivt för vår hälsa. Här är anledningarna.

”Jobba på distans?” – svar på tal med Elaine Eksvärd
0:37

Efter reklamen: ”Jobba på distans?” – svar på tal med Elaine Eksvärd

(0:37)

Slå på ljud

Distansarbete kan ge skuldkänslor

Att ha möjligheten att själv styra över sin tid själv låter ju bra – men det Högskolan i Gävles undersökning visar är att om detta sker under allt för otydliga riktlinjer, så är risken stor att medarbetaren har svårighet att skilja på arbete och fritid. Något som leder till skuldkänslor och en känsla av att ständigt behöva vara tillgänglig.

– Många har svårt att själva sätta gränser för arbetstid och tillgänglighet. Det finns en hel del som kan förbättras, säger Sofie Bjärntoft, doktorand inom arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle som genomfört undersökningen, till DN. Hon fortsätter:

– Många känner att de borde vara tillgängliga och ofta är det inte krav från chefer eller kollegor utan något många ställer på sig själva

Hanna blev utbränd av att jobba hemifrån: "Något sprack inne i huvudet"

Arbetstagartyper – integrerare och segmenterare

För att distansarbete ska fungera så bra som möjligt betonar Sofie Bjärntoft hur viktigt det är med tydlighet kring vad det innebär att jobba ”flexibelt”. Det vill säga att man reder ut oklarheter kring vilka tider man ska jobba, när och hur är det ok att kontakta varandra och dylikt. Det är också fördelaktigt att man som chef tar reda på hur arbetstagarna i sitt team föredrar att jobba, menar Sofie.

Vissa uppskattar att jobba om vartannat under hela dagen, medan andra vill ha en tydlig tid då arbetsdagen är slut. Dessa två skilda arbetstagartyper brukar kallas för integrerare och segmenterare, förklarar Gunnar Aronsson, professor vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet i en intervju med DN.

– Folk är ju olika och har olika behov – både utifrån personlighet och hur livet för tillfället ser ut i övrigt. Har man små barn eller tar hand om gamla föräldrar har man ofta mer behov av att kunna integrera arbete och fritid. Tycker man att det är jobbigt med tvetydighet och osäkerhet kanske man hellre vill ha jobb och fritid åtskilda, det blir mer tydligt.

Experterna: Så kommer vi påverkas av att ”återgå till det normala”

Flexibelt arbete kan bli nya kvinnofällan

Den fackliga tjänstemannaorganisationen TCO har tidigare varnat om att det flexibla, integrerade arbetssättet tenderar att öka ojämställdheten mellan kvinnor och män. Detta om kvinnor med barn börjar jobba hemifrån mer än sina manliga kollegor, för att underlätta familjelivet.

– Den som inte är på plats på arbetsplatsen ofta och regelbundet, helst varje dag, riskerar att bli mer osynlig jämfört med fysiskt närvarande kollegor när det kommer till lönehöjningar, utvecklingsmöjligheter och befordran, sa TCO-ordförande Therese Svanström då till DN.

Källa: Dagens Nyheter
Foto: TT

Utvald läsning