Teorin: Högkänslighet och migrän kan hänga ihop

Högkänslig kvinna håller sig för huvudet vid migrän.
Förebygg migrän – 8 tips
1:28

Efter reklamen: Förebygg migrän – 8 tips

(1:28)

Slå på ljud

Högkänslighet eller Highly Sensitive Person (HSP) är ett personlighetsdrag som 15–20 procent av världens befolkning beräknas ha. Begreppet introducerades av psykologen och forskaren Elaine Aron som i sina studier kommit fram till att högkänslighet är medfött.

Man föds med ett känsligare nervsystem än genomsnittet, vilket gör att man tar in fler intryck (och det djupare) än andra, och lättare blir överstimulerad. Precis som personer med migrän kan man vara känsligare för till exempel ljus, ljud och doft.

7 fördelar med att vara en högkänslig person

Migrän kan utlösas av liknande faktorer som en HSP är känslig för

Migrän är attacker av intensiv huvudvärk som brukar hålla i sig i ett halvt till ett dygn. Det kan utlösas av många av de saker som en högkänslig person är känsligare för, som stress, sömnbrist eller viss mat till exempel.

En person med migrän har också fötts med känsligare sinnes- och nervceller vilket gör att det krävs mindre retning för att utlösa huvudvärk. Men det kan påverka mer än just smärta och även medföra att man blir känsligare för ljud, ljus och doft både när man har och inte har ont.

Forskaren bakom HSP ser ett samband med migrän

Att HSP och migrän verkar ge en del liknande uttryck i våra kroppar har gjort att många funderat över om det kan finnas något samband mellan de två. Dr Elaine Aron som myntade personlighetsdraget högkänslighet ser ett samband, men det finns ännu ingen forskning som bevisar detta.

Sajten Byrdie har pratat med experter för att försöka reda ut hur det skulle kunna ligga till. Allt började med att artikelförfattaren, som själv lider av migrän, insåg att hon även är HSP. Sedan hon kom till den insikten har hon lärt sig att kontrollera sin migrän på ett bättre sätt.

7 vanliga saker som kan trigga huvudvärk och migrän

En högkänslig person kan vara mer sårbar för migrän

Susan Hutchinson är medicine doktor och driver kliniken Orange County Migraine and Headache Center i Kalifornien, USA. Hon menar att man påverkas mer av både inre och yttre faktorer om man har ett känsligt nervsystem, vilket man kan ha både vid migrän och om man är HSP.

Då man som högkänslig tar emot intryck mer intensivt än andra kan man enligt Susan Hutchinson vara mer sårbar för återkommande migränattacker.

Julie Bjelland är psykoterapeut specialiserad på högkänslighet. Hon berättar för sajten att högkänsliga personer generellt har en mer aktiv ”fly eller fäkta”-respons vilket kan förvärra intensiteten vid migrän. Detta eftersom det frisätter mer adrenalin och andra stressämnen som överstimulerar nervsystemet.

Högkänslig personlighet och migränpersonlighet kan vara samma sak

I Läkartidningen har två specialistläkare, Håkan Enbom och Inga Malcus, vid Cityhälsan ÖNH i Ängelholm, skrivit ett debattinlägg på temat. Deras mottagning har en specialneurologisk inriktning för bland annat patienter med ovanliga former av migrän. I inlägget skriver de att ”det finns mycket som talar för att högkänslig personlighet är detsamma som migränpersonlighet.”

Vidare menar de att man genom att tidigt identifiera patienter med högkänslighet och deras eventuella koppling till migrän skulle kunna ge patienterna en annan förståelse för sina symtom. Men också att fler skulle kunna få behandling i tid och att man skulle kunna minska risken för kronisk migrän.

Därför får många kvinnor migrän vid mens

Vad är hönan och vad är ägget?

För några år sedan lyfte även Anna Karin Wallberg, dåvarande ordförande för Huvudvärksförbundet ämnet i Huvudjournalen. Hon frågade sig om det kan vara så att överkänsliga sinnen vid högkänslighet kan ge migrän eller om det kan vara så att migränen i sig gör att man blir överkänslig eftersom det ju också påverkar nervsystemet.

Oavsett om det finns ett samband eller inte så kan de här likheterna ändå tala för att det kan vara en god idé att reda ut om man är högkänslig ifall man lider av migrän. Detta då det verkar kunna ge en större förståelse för de utlösande faktorerna och att man då i viss mån bättre kan lära sig att förhindra attacker.

Källa: Byrdie, Läkartidningen, Huvudjournalen

Foto: TT

Utvald läsning