SömnMindfulnessOnt i magenMunhälsaVätskebrist

Professorn: Därför är det så VIKTIGT att ha koll på sitt blodtryck

14 mar, 2022 
kvinna med för högt blodtryck
Cirka en tredjedel av alla som går runt med högt blodtryck vet inte ens om att de gör det. Men högt blodtryck kan både bero på andra sjukdomar och slita på kroppen. Professor Lars Lind berättar mer om varför vi regelbundet bör hålla koll på våra blodtryck.
För att spara den här artiklen måste du vara inloggadLogga in på ditt kontoellerSkapa ett konto kostnadsfritt
Annons

Ungefär en tredjedel av alla med högt blodtryck vet inte om att de är drabbade. Det beror inte bara på att högt blodtryck sällan ger några symtom. Ibland kan ett högt blodtryck också vara en följd av andra sjukdomar och de kan vara svåra att upptäcka.

Vårt blodtryck går nämligen upp och ner under dagen utan att det behöver vara något onormalt. Det stiger bland annat när vi tränar och sjunker på natten när vi sover. Men det stiger också successivt under hela livet och om det ligger för högt länge ökar risken för flera hjärtsjukdomar.

Se också: 5 sätt att sänka blodtryck utan medicin

5 sätt att sänka blodtrycket utan medicinBrand logo
5 sätt att sänka blodtrycket utan medicin

Obehandlat högt blodtryck sliter på blodkärlen

– Ett obehandlat högt blodtryck sliter på blodkärlen och blir farligare över tid. Vår forskning har kunnat visa att högt blodtryck är den största riskfaktorn för andra sjukdomar i hjärta och kärl, säger Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet.

Annons

I längden kan det höga blodtrycket trycket öka risken för främst fyra hjärt-kärlsjukdomar: hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och förmaksflimmer, visar studien. Därför är det så viktigt att känna till sitt blodtryck för att kunna fånga upp en höjning så snabbt som möjligt.

– Är man ung räcker det att kolla sitt blodtryck vart tionde år, är man i medelåldern bör man kolla upp det åtminstone vart femte år. Det kan man göra vid läkarbesök, på apotek eller med blodtrycksmätare för hemmabruk.

"Men kolla inte blodtrycket varje dag i onödan"

Lars Lind tycker dock inte att man ska gå till överdrift och göra det till en daglig vana att kolla sitt blodtryck. Det i sig kan skapa oro och höja trycket tillfälligt.

Mäter man hemma och ligger högt vid ett tillfälle kan man vänta några dagar och sedan mäta om trycket.

– Ligger man högt vid flera olika mättillfällen ska man vända sig till vårdcentralen för vidare utredning, säger han.

Annons

Men att få ett korrekt mätvärde på sitt blodtryck kan vara lurigt, inte minst för att orsaken till det höga blodtrycket kan variera. Ibland kan det vara högt som en följd av annan sjukdom och ibland kan det orsakas av långvarig eller akut stress.

Kan vara svårt att få korrekta blodtrycksmätningar

Ett exempel är det så kallade vita rocken-syndromet, som är vanligare bland kvinnor än hos män:

– Det betyder att blodtrycket är högre när man mäter det hos doktorn än när man mäter det hemma. Det positiva är att den här typen av högt blodtryck inte ökar risken för hjärt-kärlsjukdom lika mycket, säger Lars Lind.

Det finns också en motsatt reaktion, maskerad hypertoni, då man kan få ett högre blodtryck i hemma än på vårdcentralen. Det kan vara ett underskattat problem, visar en svensk forskningsstudie gjord vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

En av fyra har maskerad hypertoni

Studien visar att cirka en av fyra har maskerad hypertoni, oavsett om man får blodtryckssänkande behandling eller inte. Utan mätning hemma hade de här personerna antagligen inte upptäckts och fått behandling.

Annons

– Men det här är ett ganska ovanligt tillstånd, säger Lars Lind.

Ett annat exempel på ett svårfångat högt blodtryck är så kallad dipping.

Hos nästan alla, cirka 90 procent, går blodtrycket ner på natten. Men hos vissa fortsätter det att ligga högt och det ökar risken för hjärtkärlsjukdom. Det kallas dipping:

– Dipping kan orsakas av stresshormoner och det är även vanligare bland diabetiker.

Högt blodtryck kan bero på andra sjukdomar

Man kan också ha så kallad sekundär hypertoni. Det betyder att man har en annan sjukdom som driver upp blodtrycket, vissa hormonsjukdomar och förträngda njurartärer, till exempel.

Men för de allra flesta som får ett högt blodtryck handlar det om de vanliga riskfaktorerna: högt BMI, typ 2 diabetes och hög konsumtion av salt och alkohol, alltså sådant man själv kan påverka.

– Om jag ska ge ett förebyggande råd så är det att man ska se till att inte bli för överviktig. Blodtrycket tickar uppåt för varje extrakilo man bär på, säger Lars Lind.

Foto: TT

Annons