Hälsotesterna att ha koll på vid 30, 40, 50 och 60

kvinnor i tre generationer samt läkare
Så blir du hjärtsmart – mitt i livet
42:30

Efter reklamen: Så blir du hjärtsmart – mitt i livet

(42:30)

Slå på ljud

Många önskar att man enklare och billigare kunde göra en övergripande hälsokontroll. Men, det är svårt att fastställa exakt vilka undersökningar och prover som skulle räcka för att konstatera att vi är friska och utesluta svåra sjukdomar som exempelvis cancer.

Det finns faktiskt till och med omfattande forskningsstudier som studerat värdet av allmänna hälsokontroller och visar att dessa inte minskar sjuklighet eller dödlighet, skriver 1177. Ett resultat som nog överraska många, och ifrågasätts av en del.

Ändå bjuder hälften av landstingen in till hälsokontroller när man fyllt 40, 50, 60 och 70. (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Östergötland, Jönköping, Gävleborg, Halland, Sörmland samt en del vårdcentraler i Skåne.) Självklart upptäckts det under dessa kontroller saker som är viktiga för vårt välmående och vår hälsa.

Testa din fysik: Så gammal är din kropp – egentligen

Dessutom är vissa riktade hälsoscreenings värdefulla för att upptäcka några vanliga specifika sjukdomar. Gå dit när du blir kallad!

Många hälsobekymmer kommer smygandes med åren och är livsstilsrelaterade. De långsamma processerna sker i det tysta och är lätta att missa. I mångt och mycket är det ju i övrigt upp till en själv att besiktiga kroppen och allt för många skjuter på undersökningarna och väntar tills de är sjuka med att söka vård. På en hälsokontroll har du chans att upptäcka förhöjda värden och korrigera dem i tid.

Hälsotest online

Många väljer att göra en hälsokontroll och blodprovsanalys online. En sådan kan ge betydelsefulla svar för din hälsa. Det är dock ganska kostsamt så till att jämföra aktörerna noga så att du får ut det du vill.

Utöver att vara uppmärksam på kroppens signaler – här är några av de viktigare testerna att göra för att hålla koll på din hälsa, uppdelat efter åldersklass.

Hälsotester för 30-åringar

Redan från 20 års-åldern bör du ha regelbunden koll på det här:

Steg för steg: Så undersöker du dina bröst

Kolla dina bröst

Minst en gång i månaden bör du känna igenom dina bröst. Så här gör du.

Cellprovskontroll för livmoderhalscancer

Mellan 23 och 49 års ålder kallas du till gynekologisk cellprovtagning var tredje år. Efter 50 övergår det till var sjunde år eftersom det är mindre vanligt med livmoderhalscancer och cellförändringar för kvinnor över 50 år. Efter 70 anses risken låg och man blir därför inte kallad.

Symtomen på gyncancer alla kvinnor bör känna till

Håll koll på blodtrycket, blodsocker och blodfetter

Högt blodtryck ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, vilket kan kännas långt borta när man är 20. Men faktum är att nästan hälften av de som har för högt blodtryck inte vet om det och redan som ung vuxen är det något man bör vara observant på. P-piller är en välkänt riskfaktor för högt blodtryck bland unga. Var femte år räknas som en bra tumregel för att kolla blodtrycket.

Redan här kan det också vara bra att ha koll på blodfetter och blodsocker för att se om du har för höga blodfettsnivåer eller om du har diabetes.

Motion, sund kost och ett måttligt intag av alkohol är bra för att hålla allt detta i schack.

Vilopulsen

Börja håll koll på din hälsa i tid. I unga år har man också gott om tid att bygga upp god grundkondition och muskelmassa. En normal vilopuls för en kvinna ligger på 60 till 80 slag per minut. Är den lägre tyder det på att du har en bra kondition. En låg vilopuls hänger starkt ihop med lägre risk för sjukdomar i hjärta och kärl.

Det här avslöjar vilopulsen om din hälsa

Hälsotester för 40-åringar

Mammografi

Från det år du fyller 40 kallas du till bröströntgen. Beroende på var du bor och hur gammal du är kallas du med 1,5 till 2 års mellanrum. Efter 74 kallas man inte längre eftersom det saknas studier som visar att regelbundna undersökning ökar överlevnaden då.

Hälsotester för 50-åringar

I dagsläget finns inga särskilda tester som man kallas till från det att man fyller just 50.

När räknas en promenad som power walk?

Hälsotester för 60-åringar

Avföringsanalys för tjock- och ändtarmscancer

Kvinnor och män mellan 60-69 år erbjuds att delta i screening för tjock- och ändtarmscancer vartannat år. Än så länge gäller detta dock bara boende i Stockholms läns landsting, på Gotland och i Region Skåne.

Viktigast för att öka chansen till ett friskt och långt liv

Missa inte de tester du blir kallad till, men glöm inte: Att se över sina levnadsvanor och ändra de som är mindre hälsosamma har mycket större betydelse för chanserna att hålla sig frisk och leva länge än att gå på hälsokontroller varje år.

Foto: TT

Källa: 1177, Internetmedicin, 1177.se, Hjärt-lungfonden, Netdoktor, Allas

Utvald läsning